Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre legea civilă - Dispoziții generale -
Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene

Art. 5. - Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

În materiile reglementate de prezentul cod, normele dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de calitatea sau statutul părților. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Acest articol reia normele constituționale aflate la art. 148 din Legea fundamentală, care impun aplicarea cu prioritate anormelor comunitare de fiecare dată când intră în conflict cu prevederile naționale. De fapt, aceste reglementări reprezintă transpunerea legislativă ajurisprudenței CJUE în această materie, care astatuat în cauzele Costa și Simmenthal că dreptul comunitar și implicit și jurisprudența CJUE se aplică în mod prioritar acolo unde intră în conflict cu prevederile interne, indiferent de puterea normelor interne cu care intră în contradicție (constituționale, legi organice, ordinare sau acte administrative). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Aplicarea normelor dreptului comunitar în dreptul intern. Prioritatea dreptului comunitar definește, la nivel de principiu fundamental, raportul dintre dreptul intern al statelor membre ale Uniunii și dreptul comunitar ca subsistem al dreptului european. Enunțul, caracterele și efectele principiului priorității dreptului comunitar au fost formulate în hotărârile Curții de Justiție de la Luxemburg (CJCE) și introduse ulterior în tratate (a se vedea M. Voicu, Introducere în dreptul european, Ed. Universul Juridic, București, 2007, p. 28, 88). În esență, principiul priorității exprimă ideea, monistă, de întâietate a dreptului comunitar față de dreptul intern. Toate normele comunitare trebuie să prevaleze asupra ansamblului normelor naționale, inclusiv la nivel constituțional (CJCE, hotărârea dată în 1964 în cazul Costa/Enel, rezumată de M. Voicu, Introducere în dreptul european, Ed. Universul Juridic, București, 2007, p. 88-90). În situația unui conflict între dreptul comunitar și cel intern, autoritățile și instanțele statale trebuie să lase neaplicat dreptul național contrar (a se vedea M. Voicu, Introducere în dreptul european, Ed. Universul Juridic, București, 2007, p. 89). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    De asemenea, având în vedere prevederile art. 5 C. civ.., conform cărora „În materiile reglementate de prezentul cod, normele dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de calitatea sau statutul părților,” va trebui să se țină seama și de normele relevante conținute de Carta drepturilor fundamentale aUniunii europene, care aintrat în vigoare odată cu Tratatul de la Lisabona. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Dreptul Uniunii Europene se împarte în drept primar și drept derivat. Dreptul primar este format din totalitatea normelor juridice care reglementează constituirea și organizarea Uniunii Europene. Dreptul derivat este format din regulamente, directive și decizii. Regulamentul este acel act normativ cu aplicabilitate generală, care se adresează atât tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, cât și persoanelor fizice și juridice din interiorul acestora; se aplică în mod direct, fără a fi necesară intervenția statelor, în sensul ratificării sau al adoptării unor măsuri legislative; regulamentul are forță general obligatorie, așa încât nici statele, nici cetățenii lor nu se pot sustrage de la respectarea lui (O. Manolache, Drept comunitar. Instituții comunitare, vol. I, Ed. All Beck, București, 1999, p. 51-61). Directiva este actul normativ care obligă statele membre să adopte reglementări interne, conforme cu conținutul ei, în vederea atingerii obiectivelor, rezultatelor propuse. Dar lasă legiuitorului național alegerea referitoare la modul și mijloacele în care directiva va fi transpusă în dreptul național. Directiva, spre deosebire de regulament, se adresează numai statelor membre (nu direct cetățenilor), care sunt obligate să le transpună în legislația națională, în caz contrar fiind supuse sancțiunilor. Deciziile se adresează numai statelor membre și nu au caracter normativ (I. Reghini, Ș. Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere în dreptul civil, ed. a 2-a, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2008, p. 28). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Izvoarele dreptului civil
Obiectul și conținutul Codului civil
Aplicarea generală a Codului civil
Aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privind drepturile omului
Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene
Aplicarea în timp a legii civile
Teritorialitatea legii civile
Extrateritorialitatea legii civile
Interpretarea legii
Interzicerea analogiei
Respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri
Libertatea de a dispune
Renunțarea la drept
Buna credință
Abuzul de drept
Reviste:
Contract de vânzare-cumpărare. Deghizarea parțială a prețului prin simulație. Sancțiunea aplicabilă
Lumina vine de la Apus? Aplicarea în timp a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 (I)
Rolul dreptului internațional privat în noua ordine juridică europeană
Influența intrării în vigoare a noilor Coduri legislative asupra suveranității statului român
Considerații privind aplicarea Regulamentului (UE) nr. 650/2012 și raportul acestuia cu acordurile, tratatele și convențiile internaționale care conțin reglementări în materia succesiunilor internaționale
Majorarea capitalului social al unei societăți comerciale prin compensarea (conversia) creanțelor
Impactul judiciar al unora din noile instituții și prevederi ale Codului de procedură civilă în perspectiva simplificării procesului civil. Necesitatea dezbaterii și a sugestiilor de lege ferenda
Izvoarele dreptului internațional privat
Lumina vine de la apus? Aplicarea în timp a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 52/2016*
Suveranitatea - Evoluție conceptuală în contextul aderării la Uniunea Europeană
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Noile Coduri ale României - Studii și cercetări juridice
Dreptul Afacerilor. Teoria generală. Contractul
;
se încarcă...