Apărarea dreptului la nume | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre persoane - Apărarea drepturilor nepatrimoniale -
Apărarea dreptului la nume

Art. 254. - Puneri în aplicare (2), Reviste (8), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Cel al cărui nume este contestat poate să ceară instanței judecătorești recunoașterea dreptului său la acel nume. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) De asemenea, cel care este lezat prin uzurparea, în tot sau în parte, a numelui său poate să ceară oricând instanței judecătorești să dispună încetarea acestei atingeri nelegitime. Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Dispozițiile prezentului articol se aplică, în mod corespunzător, și apărării dreptului la pseudonim, ales în condițiile legii. Reviste (3), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 254 
    În vederea apărării dreptului la nume și a dreptului la pseudonim, ales în condițiile legii, norma legală de față oferă posibilitatea formulării a două tipuri de acțiuni în funcție de faptul dacă persoanei doar i se contestă acest drept sau dacă se însușește în mod fraudulos numele/pseudonimul ales în condițiile legii. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Apărarea principalului mijloc de identificare a persoanei fizice. Textul reglementează două situații, și anume contestarea numelui și uzurparea acestuia, în tot sau în parte. Obiectul cererii adresate instanței poate fi atât recunoașterea dreptului la nume, în cazul contestării acestuia, cât și dispunerea încetării atingerii aduse prin uzurparea, în tot sau în parte, a numelui (a se vedea și art. 56 din Codul civil Québec: „Cel care folosește un alt nume decât cel propriu, este responsabil de confuzia și prejudicial care poate fi provocat. Atât titularul numelui, cât și soțul/soția sau partenerul sau rudele apropiate, se pot opune acestei folosiri și pot cere repararea prejudiciului astfel cauzat”).

[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    În sfârșit, art. 254 C. civ.., consacrat apărării dreptului la nume, face parte din Titlul V– Apărarea drepturilor nepatrimoniale –, al Cărții I. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Articolul 82 prevede că "orice persoană are dreptul la numele stabilit sau dobândit, potrivit legii". Conținutul acestui articol este foarte important pentru stabilirea sferei de aplicare a instrumentelor juridice prevăzute pentru apărarea dreptului la nume, respectiv că atât numele de familie dobândit prin efectul filiației sau adopției, cel ales la momentul încheierii căsătoriei, cât și prenumele oricărei persoane, inclusiv numele copilului găsit, născut din părinți necunoscuți și numele sau prenumele schimbat pe cale administrativă sunt ocrotite în mod egal și în toate componentele numelui. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    În sfârșit, art. 254 C. civ.., consacrat apărării dreptului la nume, face parte din Titlul V– Apărarea drepturilor nepatrimoniale –, al Cărții I. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Recunoașterea drepturilor și libertăților civile
Cetățenii străini și apatrizii
Capacitatea civilă
Limitele capacității civile
Egalitatea în fața legii civile
Patrimoniul Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Transferul intrapatrimonial
Patrimoniul profesional individual
Ocrotirea personalității umane
Mijloace de apărare
Apărarea dreptului la nume
Măsuri provizorii
Decesul titularului dreptului nepatrimonial
Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice
Familia
Căsătoria
Egalitatea în drepturi a copiilor
Îndatorirea părinților
Relațiile dintre părinți și copii
Principiul interesului superior al copilului
Ascultarea copilului
Reviste:
Considerații privind protecția juridică a numelui și a pseudonimului în reglementarea Codului civil român
Considerații privind protecția juridică a numelui și a pseudonimului în reglementarea Codului civil român
Identificarea persoanei fizice - aspecte de drept internațional privat
Acțiunile civile în apărarea drepturilor personalității și măsurile provizorii în reglementarea NCC
Protecția drepturilor nepatrimoniale cu privire specială asupra drepturilor personalității în concepția C. civ.*
Care e prețul numelui tău?
Delict de presă. Problema acordării daunelor morale unei persoane juridice, pentru încălcarea dreptului la demnitate/Press crime. The issue of paying non-material damages to a legal entity, for breach of the right to dignity
Care e prețul numelui tău?
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Atributele de identificare ale persoanei fizice
;
se încarcă...