Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Identificarea persoanei fizice - Actele de stare civilă -
Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă

Art. 100. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4), Modele (2), Librăria Indaco (1)

(1) Anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe acestea se poate face numai în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(2) Rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora se poate face, din oficiu sau la cerere, numai în temeiul dispoziției primarului de la primăria care are în păstrare actul de stare civilă. Doctrină (3), Modele (1)

(3) Starea civilă poate fi modificată în baza unei hotărâri de anulare, completare sau modificare a unui act de stare civilă numai dacă a fost formulată și o acțiune de modificare a stării civile, admisă printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă. Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Hotărârea judecătorească prin care se dispune anularea, completarea sau modificarea unui act de stare civilă, precum și înregistrarea făcută în temeiul unei asemenea hotărâri sunt opozabile oricărei alte persoane cât timp printr-o nouă hotărâre nu s-a stabilit contrariul. Actul administrativ prin care s-a dispus rectificarea unui act de stare civilă, precum și înregistrarea făcută în baza lui sunt opozabile oricărei persoane până la proba contrară. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă. Art. 100 În reglementarea de față au fost integrate prevederile art. 23 din Decretul nr. 31/1954 și ale art. 15 din Legea nr. 119/1996.A se vedea și nota 2 de la articolul anterior. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Anularea, completarea și modificarea actelor de stare civilă 
    1. Anularea actelor de stare civilă. Mijlocul juridic prin care se poate obține anularea actelor de stare civilă este acțiunea în justiție. Același mijloc juridic poate fi folosit și pentru a obține completarea sau modificarea actelor de stare civilă, dar și anularea, completarea sau modificarea mențiunilor marginale făcute pe actele de stare civilă. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    activitatea referitoare la înregistrările de stare civilă se desfășoară sub control judiciar. Astfel, dacă se refuză efectuarea unei înregistrări de stare civilă serviciul public comunitar de evidență apersoanei, la cererea solicitantului, va înainta de îndată lucrările care privesc cauza judecătoriei, care va hotărî de urgență (art. 9 din Legea nr. 119/1996, republicată), iar anularea, modificarea sau completarea unei înregistrări în registrele de stare civilă se face numai în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase irevocabile (art. 100 C. civ.. și art. 57 din Legea nr. 119/1996, republicată). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Anularea (desființarea) actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora este acea sancțiune care intervine atunci când nu au fost respectate dispozițiile legale ce reglementează condițiile de valabilitate a acestora. Anularea se poate cere în cazul când: a) actul de stare civilă a fost întocmit într-un registru necorespunzător; b) actul nu trebuia întocmit la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unității administrativ-teritoriale respective; c) faptul sau actul de stare civilă nu există; d) nu s-au respectat prevederile legale la întocmirea actului de stare civilă; e) mențiunea a fost înscrisă pe alt act de stare civilă; f) mențiunea a fost înscrisă cu un text greșit. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    activitatea referitoare la înregistrările de stare civilă se desfășoară sub control judiciar. Astfel, dacă se refuză efectuarea unei înregistrări de stare civilă serviciul public comunitar de evidență apersoanei, la cererea solicitantului, va înainta de îndată lucrările care privesc cauza judecătoriei, care va hotărî de urgență (art. 9 din Legea nr. 119/1996, republicată), iar anularea, modificarea sau completarea unei înregistrări în registrele de stare civilă se face numai în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase irevocabile (art. 100 C. civ.. și art. 57 din Legea nr. 119/1996, republicată). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Prezumția de domiciliu
Dovada
Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească
Cazuri speciale
Domiciliul persoanei puse sub curatelă
Domiciliul la curatorul special
Domiciliul profesional
Domiciliul ales
Starea civilă
Dovada stării civile
Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă
Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă
Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent
Alte mijloace de dovadă a stării civile
Cazurile de instituire
Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă
Persoana care poate fi numită tutore
Persoanele care nu pot fi numite tutore
Desemnarea tutorelui de către părinte
Desemnarea mai multor tutori
Măsuri provizorii
Reviste:
Unele aspecte juridice privitoare la înscrierea de mențiuni, anularea, modificarea, rectificarea și completarea actelor de stare civilă
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Acțiune în anularea, modificarea sau completarea unui act de stare civilă
Acțiuni privind actele de stare civilă
Acțiune în rectificarea a unei înregistrări în registrul de stare civilă (contencios administrativ) .
Referințe în cărți:
Atributele de identificare ale persoanei fizice
;
se încarcă...