Anularea adopției | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Adopția - Încetarea adopției -
Anularea adopției

Art. 479. - Puneri în aplicare (1), Doctrină (7), Modele (2)

(1) Adopția poate fi anulată la cererea oricărei persoane chemate să consimtă la încheierea ei și al cărei consimțământ a fost viciat prin eroare asupra identității adoptatului, dol sau violență. Reviste (1), Doctrină (4)

(2) Acțiunea poate fi formulată în termen de 6 luni de la descoperirea erorii sau a dolului ori de la data încetării violenței, dar nu mai târziu de 2 ani de la încheierea adopției. Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Față de dispozițiile art. 60-66 din Legea nr. 273/2004, observăm modificări semnificative în ceea ce privește instituția încetării adopției. Astfel: 
    a) reglementarea, prin art. 477-478 noul C. civ., aîncetării adopției prin desfacerea adopției (privită drept sancțiune), dispusă, la cererea adoptatorului sau aadoptatului, pentru fapte grave, săvârșite cu vinovăție de către adoptat, respectiv adoptator (atentat la viața adoptatorului sau aadoptatului, precum și aascendenților sau adescendenților acestora; săvârșirea, față de adoptator sau adoptat, aunor fapte penale pentru care se reține opedeapsă privativă de libertate de cel puțin 2 ani); [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Cazurile de nulitate relativă a adopției sunt viciile de consimțământ, anume eroarea asupra identității adoptatului, dolul sau violența. 
    După cum rezultă din cele cuprinse în art. 479 alin. (1) noul C. civ., sancțiunea este incidentă dacă manifestarea de voință a oricărei persoane dintre cele chemate să consimtă la adopție a fost alterată prin oricare din viciile de consimțământ. Sunt chemate să consimtă la adopție, conform art. 463 alin. (1) noul C. civ., părinții firești ai adoptatului minor sau cel care exercită autoritatea părintească, dacă părinții sunt necunoscuți, morți, declarați morți sau puși sub interdicție judecătorească; adoptatul care a împlinit 10 ani; adoptatorul sau, după caz, soții din familia adoptatoare, când aceștia adoptă împreună; soțul celui care adoptă; de asemenea, potrivit art. 464 alin. (3) noul C. civ., persoana care a adoptat un copil trebuie să consimtă la adopția aceluiași copil de către soțul, sau, după caz, de către partenerul său consensual de sex opus. Se înțelege, pentru a invoca nulitatea relativă a adopției, este necesar ca persoana care pretinde vicierea consimțământului său să-și fi manifestat în mod formal acordul în vederea încheierii adopției, neputându-se accepta vicierea unui consimțământ care nu a fost exprimat pentru că nu s-a cerut [ar fi, spre exemplu, cazul părintelui firesc declarat mort la data încuviințării adopției – art. 464 alin. (1) noul C. civ. – și care ulterior a apărut, al părintelui firesc al adoptatului major sau având capacitate deplină de exercițiu, al copilului care, la data adopției nu avea vârsta de 10 ani împliniți și, în cazul părinților firești sau al tutorelui copilului abandonat, nici „vicierea” refuzului de a consimți la adopție, refuz înlăturat de instanța de tutelă în condițiile art. 467 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Acțiunile în contestație de stat au ca scop înlăturarea unei stări civile, pretins nereale, și înlocuirea ei cu alta, pretins reală. Este cazul acțiunii în tăgăduirea paternității copilului din căsătorie (art. 429-433 C. civ..); acțiunii în contestarea filiației față de tatăl din căsătorie (art. 434 C. civ..); acțiunii în contestarea recunoașterii de filiație (art. 420 C. civ..); acțiunii în constatarea nulității absolute acăsătoriei (art. 293-296 C. civ..); acțiunii în anularea căsătoriei (art. 297-303 C. civ..); acțiunii în anularea adopției (art. 479 C. civ..) și acțiunii în nulitatea absolută aadopției (art. 480 C. civ..); al acțiunii în nulitatea recunoașterii voluntare afiliației (art. 418 C. civ..) etc. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Adopția încetează, afară de cazul desfacerii, din cauza nulității. Nulitatea adopției poate fi relativă sau absolută; natura nulității nu are ecou în efectele sancțiunii. 

§1 Nulitatea relativă a adopției 

    Adopția poate fi anulată la cererea oricărei persoane chemate să consimtă la încheierea ei și al cărei consimțământ a fost viciat prin eroare asupra identității adoptatului, dol sau violență [art. 479 alin. (1) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Soluționarea cererii de anulare a adopției este de competența aceleiași instanțe de tutelă care a încuviințat adopția, respectiv a tribu­nalului de la domiciliul adoptatului sau a Tribunalului București, în cazul în care nu se poate determina instanța competentă(357). 
    Acțiunea în anularea adopției se introduce de persoana chemată să consimtă la încheierea ei și al cărei consimțământ a fost viciat. Intră în această categorie: părinții firești sau, după caz, tutorele copilului ai cărui părinți sunt decedați, necunoscuți, declarați morți, dispăruți, puși sub interdicție; copilul adoptat care a împlinit 10 ani și adoptatorul sau, după caz, soții din familia adoptatoare, când aceștia adoptă împreună. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Data adopției
Efectele asupra rudeniei
Raporturile dintre adoptator și adoptat
Decăderea adoptatorului din exercițiul drepturilor părintești
Numele adoptatului
Informațiile cu privire la adopție
Încetarea adopției
Desfacerea adopției
Desfacerea adopției la cererea adoptatorului
Desfacerea adopției la cererea adoptatului
Anularea adopției
Nulitatea absolută a adopției
Menținerea adopției
Efectele încetării adopției
Noțiune
Bunurile mobile și imobile
Bunurile imobile
Bunurile care rămân sau devin imobile
Bunurile mobile
Bunurile mobile prin anticipație
Universalitatea de fapt
Reviste:
Adopțiile simultane și succesive. Comentariul art. 6 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei, ediția 6
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Modele:
Cerere de constatarea a nulității, anularea sau desfacerea adopției.
Acțiune în constatarea nulității absolute sau, după caz, în anularea adopției
;
se încarcă...