Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Tutela minorului - Consiliul de familie -
Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie

Art. 126. - Doctrină (3)

Dispozițiile art. 113, art. 120 alin. (1) și alin. (2) lit. d), art. 121 și 147 se aplică în mod corespunzător și membrilor consiliului de familie.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Dispoziții aplicabile pentru numirea ca membru în consiliul de familie. Pe lângă condițiile de numire amembrilor consiliului de familie prevăzute la art. 126 noul C. civ., instanța de tutelă va verifica și îndeplinirea altor condiții, similare celor care trebuie îndeplinite în cazul numirii tutorelui. Prin urmare: nu pot fi membre ale consiliului de familie persoanele care se încadrează în situațiile prevăzute la art. 113 noul C. civ.; instanța poate refuza numirea persoanelor prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. d) noul C. civ., celelalte cazuri în care se poate refuza continuarea exercitării sarcinii tutelei nefiind considerate relevante și pentru îndeplinirea calității de membru al consiliului de familie; intervenirea situației prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. d) în cursul îndeplinirii funcției de membru al consiliului de familie presupune înlocuirea acestuia de către instanța de tutelă, potrivit procedurii prevăzute la art. 121 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   b) acte juridice care se încheie între tutore sau soțul, orudă în linie dreaptă ori frații sau surorile tutorelui și membrii consiliului de familie, pe de oparte, și minor, pe de altă parte [art. 147 alin. (1) și art. 126 C. civ..]; [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
    Comentarii și doctrină Art. 126 
   1. Trebuie observat că sarcina de membru în consiliul de familie, la fel ca și pentru tutelă, este personală; așadar, ea nu trece, în caz de deces, asupra moștenitorilor. Ea este, de asemenea, întotdeauna o sarcină gratuită. Instanța de tutelă nu va putea autoriza vreo formă de remunerație (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 252). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Măsuri provizorii
Garanții
Numirea tutorelui de către instanța de tutelă
Procedura de numire
Refuzul continuării tutelei
Înlocuirea tutorelui
Caracterul personal al tutelei
Gratuitatea tutelei
Rolul consiliului de familie
Membrii consiliului de familie
Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie
Modificarea consiliului de familie
Constituirea consiliului de familie
Funcționarea consiliului de familie
Atribuții
Înlocuirea consiliului de familie
Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Controlul instanței de tutelă
Darea de seamă
Descărcarea tutorelui
Interzicerea dispensei de a da socoteală
Doctrină:
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...