Alte atribute de identificare | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoana juridică - Identificarea persoanei juridice -
Alte atribute de identificare

Art. 230. - Doctrină (6)

În funcție de specificul obiectului de activitate, persoana juridică mai poate avea și alte atribute de identificare, cum sunt numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare și alte elemente de identificare, în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 230 
    Fiecare persoană juridică, în funcție de reglementarea pe care o primește și de specificul activității pe care o desfășoară va avea și alte atribute de identificare (e.g. numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Atributele complementare de identificare a persoanei juridice. Persoana juridică se identifică și prin alte atribute, cum sunt numărul de înregistrare în registrul comerțului sau codurile de identificare fiscală. 
    Spre exemplu, un atribut de identificare poate fi numărul de înregistrare că plătitor de TVA sau ca plătitor de accize (vectorul fiscal), elemente după care partenerul de afaceri va putea să își construiască propriile evidențe, prețul contractelor cu astfel de persoane juridice fiind purtător de TVA sau de accize. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Alte atribute de identificare. Potrivit art. 230 C. civ.., în funcție de specificul obiectului de activitate, persoana juridică mai poate avea și alte atribute de identificare, cum sunt numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare și alte elemente de identificare, în condițiile legii. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    În acest sens, dispozițiile art. 230 NCC arată, cu titlu exemplificativ, că astfel de atribute sunt: numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare și alte elemente de identificare, în condițiile legii. 
    Prin urmare, chiar noul Cod civil admite faptul că, în cazul anumitor categorii de persoane juridice, legea prevede atribute speciale de identificare, denumite astfel pentru a se face distincție între acestea și atributele general-obligatorii, cerute în cazul oricărei persoane juridice. Astfel, în cazul societăților comerciale, prevederile art. 74 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, impun ca, în orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuințate în comerț, emanând de la o societate, să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului și codul unic de înregistrare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Persoanele juridice de drept public sau de drept privat dispun și de alte atribute de identificare, precum emblemă, marcă de producție, de comerț, de fabrică, adresă electronică, pagină/site web, siglă, ștampilă și alte însemne proprii. 
   2. Pentru a facilita comunicarea, persoanele juridice se identifică prin una sau mai multe informații privitoare la telefon, fax, telefax, adresă e-mail etc. 
   3. Contul bancar pe care persoana juridică este obligată să îl deschidă contribuie la individualizarea persoanei juridice (C.T. Ungureanu, op. cit., p. 543). Persoana juridică își poate deschide mai multe conturi, la bănci diferite, din mai multe state. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Categorii de persoane juridice
Persoana juridică de drept privat
Persoana juridică de drept public
Regimul juridic aplicabil
Efectele personalității juridice
Naționalitatea persoanei juridice
Denumirea persoanei juridice
Sediul persoanei juridice
Schimbarea denumirii și sediului
Dovada denumirii și sediului
Alte atribute de identificare
Mențiuni obligatorii
Noțiune
Modurile de reorganizare
Fuziunea
Efectele fuziunii
Divizarea
Efectele divizării
Întinderea răspunderii în caz de divizare
Repartizarea contractelor în caz de divizare
Încetarea unor contracte
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...