Alienația și debilitatea mintală | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încheierea căsătoriei - Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei -
Alienația și debilitatea mintală

Art. 276. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (5), Modele (1), Comentarii expert (1)

Este interzis să se căsătorească alienatul mintal și debilul mintal.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Terminologie, justificare, sancțiune - alienatul și debilul mintal - Marian Orzață
Din cauza incompetenței psihice de a acționa în mod critic și predictiv și de conștientiza care sunt consecințele social-juridice rezultate din exercitarea drepturilor și obligațiilor civile, alienatul și debilul mintal nu pot exprima un consimțământ valabil la căsătorie.
De asemenea, această interdicție poatea avea și rolul de a preveni nașterea unor copii cu deficiențe mintale.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolul 276 noul C. civ. preia dispozițiile art. 9 Codul familiei., privind impedimentul la căsătorie rezultat din starea de alienație și debilitate mintală (atât în momentele în care aceste persoane se găsesc în stare de luciditate, cât și când au luciditate pasageră), mai puțin situația celor lipsiți vremelnic de facultățile mintale (care este menționată în art. 299 noul C. civ. doar drept unul dintre cazurile de nulitate relativă). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În raporturile cu autoritățile publice însă, dreptul în discuție își dezvăluie alte valențe. El nu poate fi refuzat cu titlu de sancțiune niciunei persoane, indiferent de circumstanțe – de pildă, persoanei aflate în executarea unei pedepse privative de libertate21 – așa cum se întâmplă, de exemplu, cu exercițiul drepturilor părintești, care pot fi retrase cu titlu sancțiune (art. 508 C. civ..). Însă, dreptul la căsătorie, ca de altfel și dreptul la întemeierea unei familii, neavând caracter absolut22, legea stabilește limitele exercițiului lui fixând condiții de fond și de formă pentru încheierea valabilă acăsătoriei: din rațiuni superioare, căsătoria unor persoane sau căsătoria între anumite categorii de persoane poate fi prohibită – este cazul alienatului sau debilului mintal (art. 276 C. civ..), al persoanei care este căsătorită (art. 273 C. civ..), al căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum și între rudele în linie colaterală până la al patrulea grad, inclusiv (art. 274 C. civ..). 
    21 C. Bîrsan, op. cit., p. 919-921, nr. 33-37. 
    22 Idem, p. 914, nr. 28.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Noțiune. Prin expresiile „alienație mintală” sau „debilitate mintală” se înțelege o boală psihică sau un handicap psihic de natură să determine incompetența psihică a persoanei de a acționa critic și predictiv privind consecințele social-juridice care pot decurge din exercitarea drepturilor și obligațiilor civile (art. 211 LPA). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   74. Noțiunile de alienație mintală și debilitate mintală. Articolul 211 din Legea nr. 71/2011 definește expresiile alienație mintală sau debi­litate mintală: "În sensul Codului civil, precum și al legislației civi­le în vigoare, prin expresiile alienație mintală sau debilitate mintală se înțe­lege o boală psihică ori un handicap psihic ce determină incom­pe­tența psihică a persoanei de a acționa critic și predictiv privind con­secințele social-juridice care pot decurge din exercitarea drepturilor și obligațiilor civile". [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Articolul 211 din Legea nr. 71/2011, redat mai sus, definește expresiile alienație mintală sau debilitate mintală. 
   2. În cazul alienatului și al debilului mintal se interzice căsătoria, deoarece, pe de o parte, aceste persoane nu pot exprima un consimțământ valabil, iar pe de altă parte, există riscul nașterii unor copii cu deficiențe psihice. 
   3. Noul Cod civil nu interzice căsătoria realizată de persoana lipsită vremelnic de facultățile mintale, cât timp nu are discernământul faptelor sale (datorită unor cauze precum boala, beția, hipnoza etc.). Anterior aplicării noului Cod civil, potrivit art. 9 C. fam., era oprit să se căsătorească cel care este lipsit vremelnic de facultățile mintale, cât timp nu avea discer­nământul faptelor sale. Aceasta însemna că o astfel de persoană nu putea încheia o căsătorie în momentele în care era lipsită vremelnic de discernământ. A contrario, în perioadele în care aveau discernământ aceste persoane puteau încheia o căsătorie valabilă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Opoziții
Lichidarea
Destinația bunurilor rămase după lichidare
Desființarea unor persoane juridice
Data încetării personalității juridice
Consimțământul la căsătorie
Vârsta matrimonială
Bigamia
Interzicerea căsătoriei între rude
Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana minoră
Alienația și debilitatea mintală
Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria
Comunicarea stării de sănătate
Locul încheierii căsătoriei
Declarația de căsătorie
Conținutul declarației de căsătorie
Alegerea numelui de familie
Publicitatea declarației de căsătorie
Reînnoirea declarației de căsătorie
Opoziția la căsătorie
Refuzul celebrării căsătoriei
Reviste:
Infracțiunea de bigamie în reglementarea noului Cod penal. Monogamia vs. poligamia
Ce lege guvernează nulitatea căsătoriei și efectele acestei nulități conform dispozițiilor din Codul civil român?
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Acțiune în constatarea nulității absolute a căsătoriei (model general)
;
se încarcă...