Afinitatea | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Rudenia - Dispoziții generale -
Afinitatea

Art. 407. - Reviste (2), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(1) Afinitatea este legătura dintre un soț și rudele celuilalt soț. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Rudele soțului sunt, în aceeași linie și același grad, afinii celuilalt soț. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Exemple de grade ale afinilor - Marian Orzață
În line dreaptă: socrii (părinții soțului) sunt afini de gradul I, bunicii soțului sunt afini de gradul II.
În linie colaterală: frații și surorile soțului sunt afini de gradul II, unchii și mătușile soțului sunt afini de gradul III, verii primari ai soțului sunt afini de gradul IV.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Spre deosebire de Codul familiei, observăm, în primul rând, că noul Cod civil reunește în Titlul III (care folosește noțiunea de rudenie în sens larg) aspectele referitoare la rudenie (în sens restrâns), filiație și adopție. În al doilea rând, față de art. 45-46 Codul familiei., pe de oparte, dispozițiile generale sunt raportate atât la rudenia firească [art. 405 alin. (1) noul C. civ.], cât și la adopție – rudenia civilă [art. 405 alin. (2) noul C. civ.], iar, pe de altă parte, pentru prima oară la nivel legislativ, este reglementată afinitatea (art. 407 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Definiție legală. Afinitatea, este legătura dintre un soț și rudele celuilalt, de exemplu între ginere și socru; ea nu există între rudele unui soț și rudele celuilalt, între cuscrii, bunăoară, și nici între un soț și afinii celuilalt (Fr. Terré, D. Fenouillet, Droit de la famille, 8e éd., Dalloz, Paris, 2011, p. 26, nr. 31). „Rudenia prin alianță”, cum mai este cunoscută afinitatea în vorbirea curentă, este o legătură pliată pe relația de rudenie a celuilalt soț, astfel că rudele unuia dintre soți sunt, în aceeași linie și în același grad, afinii celuilalt, de pildă soțul este afin în linie colaterală de gradul al doilea cu fratele soției, cumnatul său. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Astfel, spre exemplu, soțul este afin de gradul I cu părinții celuilalt soț, respectiv afin de gradul II cu frații și surorile soțului. 
    Afinitatea nu există între rudele unui soț și rudele celuilalt soț(296) și nici între soți sau concubini. De asemenea, între persoanele între care s-a stabilit o legătură spirituală nu există afinitate (bunăoară, între fini și nași). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Afinitatea, numită și alianță, reprezintă legătura între un soț și rudele celuilalt soț (I.P. Filipescu, Tratat, 1998, p. 300) (cum ar fi legătura dintre ginere și socri, dintre un soț și fratele/sora celuilalt soț etc.). 
   2. Astfel, spre exemplu, soțul este afin de gradul I cu părinții celuilalt soț, respectiv afin de gradul II cu frații și surorile soțului. 
   3. Afinitatea nu există între rudele unui soț și rudele celuilalt soț (N. Grecu, Afinitatea - instituție a dreptului familiei, în Dreptul nr. 10-11/1995, p. 79) și nici între soți sau concubini. De asemenea, între persoanele între care s-a stabilit o legătură spirituală nu există afinitate (bunăoară, între fini și nași). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    104 Cu privire la afinitate, a se vedea N. Grecu, Afinitatea – instituție a dreptului familiei, în Dreptul nr. 10-11/1995, p. 79-82. Sub imperiul Codului civil din 1864, alianța constituia impediment la căsătorie, la fel ca și rudenia de sânge, până la infinit în linie dreaptă (art. 143) și până la al patrulea grad, inclusiv, în linie colaterală (art. 144). Potrivit jurisprudenței C.E.D.O., limitările impuse dreptului unui bărbat și a unei femei de a se căsători și de a forma o familie nu trebuie să altereze prin severitate excesivă însăși substanța acestui drept. Interdicția mariajului între socri și noră ori ginere semnifică faptul că cei în cauză nu pot obține recunoașterea socială și juridică a relației lor. Zădărnicirea căsătoriei, chiar dacă vizează un scop legitim – protecția integrității familiei și a intereselor și sentimentelor copiilor – nu poate împiedica existența faptică a unei relații care să aducă atingere acestor interese. Tocmai de aceea, într-o situație analoagă, Parlamentul a estimat că interdicția nu vizează vreun scop util ordinii publice. Așa fiind, în viziunea Curții, incoerența între scopurile declarate de către statul pârât și derogările de interdicții compromit raționalitatea și logica legii în discuție, în consecință există o violare a art. 12 (C.E.D.O., Cauza B. și L. c. Marii Britanii, hotărârea din 13 septembrie 2005, R. Chiriță, op. cit., p. 286-287).
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Actul de căsătorie
Formalitățile privind regimul matrimonial
Dovada căsătoriei
Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Luarea deciziilor de către soți
Îndatoririle soților
Independența soților
Schimbarea numelui de familie
Noțiune
Rudenia în linie dreaptă sau colaterală
Afinitatea
Autoritatea părintească
Durata autorității părintești
Îndatorirea de respect
Neînțelegerile dintre părinți
Conținutul autorității părintești
Îndatoririle specifice
Măsurile disciplinare
Drepturile părintelui minor
Religia copilului
Numele copilului
Reviste:
Conflictul penal de interese
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Despre ordinea publică clasică și ordinea publică modernă
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
;
se încarcă...