Adopția simultană sau succesivă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Condițiile de fond ale adopției - Persoanele care pot adopta -
Adopția simultană sau succesivă

Art. 462. - Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Două persoane nu pot adopta împreună, nici simultan și nici succesiv, cu excepția cazului în care sunt soț și soție. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, o nouă adopție poate fi încuviințată atunci când: Jurisprudență, Reviste (1)

a) adoptatorul sau soții adoptatori au decedat; în acest caz, adopția anterioară se consideră desfăcută pe data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de încuviințare a noii adopții; Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

b) adopția anterioară a încetat din orice alt motiv. Reviste (2)

(3) Două persoane de același sex nu pot adopta împreună.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În privința persoanelor care pot adopta, în afară de observația că, în mare parte, dispozițiile art. 459-462 noul C. civ. se regăsesc în art. 7 alin. (2) - (3), art. 8 alin. (3), art. 9 și 10 din Legea nr. 273/2004, remarcăm următoarele: 
    a) în ce privește diferența de vârstă, ipoteza de excepție, art. 460 alin. (2) noul C. civ. permite, pentru motive temeinice, odiferență de vârstă mai mică 18 ani, dar nu mai puțin de 16 ani (nu 15 ani, ca în reglementarea Legii nr. 273/2004); [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Impediment. Este interzisă adopția aceleiași persoane de către doi adoptatori împreună, atât simultan, cât și succesiv, fără a deosebi după cum cel ce urmează a fi adoptat este un copil sau o persoană cu capacitate deplină de exercițiu, pentru a nu se ajunge la relații de filiație civilă multiplicate sau multiplicabile la nesfârșit și, în cazul adoptatului copil, la disiparea periculoasă a responsabilităților legate de ocrotirea părintească care s-ar înfăptui într-o formulă ce nu are legătură cu principiului creșterii și educării copilului într-un mediu familial (a se vedea E. Florian, Dreptul familiei, 2011, p. 260). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Este interzisă de asemenea adopția unui copil de mai multe per­soane, cu excepția cazului în care se face simultan sau succesiv de soț și soție, atât timp cât adopția anterioară nu a fost desfăcută. O soluție contrară ar face ca acel copil să aibă în același timp mai mult de doi părinți. 
    O nouă adopție a copilului deja adoptat se poate încuviința în următoarele situații: 
   a) adoptatorul sau soții adoptatori au decedat; în acest caz, adopția anterioară se consideră desfăcută pe data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de încuviințare a noii adopții; [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Norma nu permite adopția unui copil de doi concubini, sub sancțiunea nulității abso­lute. Această reglementare este în spiritul Convenției europene în materia adopției, care prevede posibilitatea adopției numai de două persoane unite prin căsătorie. 
   2. Este interzisă de asemenea adopția unui copil de mai multe persoane, cu excepția cazului în care se face simultan sau succesiv de soț și soție, atât timp cât adopția anterioară nu a fost desfăcută. O soluție contrară ar face ca acel copil să aibă în același timp mai mult de doi părinți. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Unele dispoziții particulare din cuprinsul legii infirmă însă oatare concluzie. Astfel, prin excepție de la interdicția adopției aceleiași persoane de către mai mulți adoptatori, simultan sau succesiv – rostul interdicției fiind, printre altele, acela de apreveni relații de rudenie multiplicate haotic, fără legătură cu tiparul familial natural – poate fi încuviințată adopția, simultan sau succesiv dacă adoptatorii sunt soț și soție [art. 462 alin. (1) C. civ..]; de asemenea, este permisă adopția succesivă în cazul copilului adoptat care are un singur părinte, iar acesta se află într-o relație stabilă și conviețuiește cu opersoană de sex opus, necăsătorită, iar noul adoptator – partenerul consensual al părintelui adoptiv – aparticipat direct și nemijlocit la creșterea și îngrijirea copilului pentru operioadă neîntreruptă de cel puțin 5 ani [art. 6 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 273/2004, republicată]. Apoi, principiul creșterii copilului într-un mediu familial poate fi un ghid valoros în selecția părinților adoptivi; capacitatea viitorului părinte adoptiv de aasigura copilului mediul familial dorit, garanțiile morale și condițiile materiale necesare creșterii, educării și dezvoltării armonioase acopilului, atestată de autoritatea competentă potrivit legii speciale este una din condițiile de fond ale adopției. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Nulitatea absolută a recunoașterii
Nulitatea relativă a recunoașterii
Contestarea recunoașterii de filiație
Vârsta adoptatului
Pluralitatea de adoptați frați și surori
Interzicerea adopției între frați
Situația soților
Capacitatea și starea de sănătate
Diferența de vârstă
Condițiile morale și materiale
Adopția simultană sau succesivă
Persoanele care consimt la adopție
Situații speciale privind consimțământul părinților
Libertatea consimțământului părinților
Darea și revocarea consimțământului părinților
Refuzul părinților de a și da consimțământul
Condițiile exprimării consimțământului
Dobândirea lucrării de către proprietarul imobilului
Categoriile de lucrări
Prezumțiile în favoarea proprietarului imobilului
Regimul juridic
Reviste:
Adopțiile simultane și succesive. Comentariul art. 6 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
O privire critică asupra operațiunii desfacerii adopției (II). Reglementarea legislativă actuală
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
Adoptia potrivit Codului civil din 2009
Nedemnitatea și ingratitudinea - Studiu comparativ
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...