Actele făcute în lipsa inventarului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Exercitarea tutelei - Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului -
Actele făcute în lipsa inventarului

Art. 141. - Doctrină (3)

Înainte de întocmirea inventarului, tutorele nu poate face, în numele minorului, decât acte de conservare și acte de administrare ce nu suferă întârziere.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Măsuri provizorii. Întrucât realizarea inventarului poate dura o perioadă de timp chiar mai îndelungată, în funcție de întinderea patrimoniului minorului și având în vedere importanța realizării inventarului pentru desfășurarea ulterioară a sarcinilor tutelei, textul autorizează tutorele ca, până la finalizarea inventarului, să aibă sarcini limitate la acte de conservare și de administrare în numele minorului și numai dacă acestea nu suferă întârziere.

[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Înainte de întocmirea inventarului, tutorele nu poate face, în numele minorului, decât acte de conservare și acte de administrare ce nu suferă întârziere (art. 141 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În categoria actelor juridice pe care tutorele le poate face înainte de întocmirea inventarului sunt incluse actele de conservare și actele de administrare a patrimoniului minorului, ce nu suferă întârziere. Actele de conservare nu comportă decât cheltuieli reduse în comparație cu valorile salvate. Actele de administrare presupun o punere în valoare a unui bun sau a unui patrimoniu, fără a depăși limitele unei exploatări normale a acestuia. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Exercitarea tutelei în interesul minorului
Conținutul tutelei
Tutela exercitată de ambii soți
Avizul consiliului de familie
Domiciliul minorului
Felul învățătureii sau al pregătirii profesionale
Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani
Inventarul bunurilor minorului
Actele făcute în lipsa inventarului
Administrarea bunurilor minorului
Reprezentarea minorului
Regimul juridic al actelor de dispoziție
Autorizarea instanței de tutelă
Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
Interzicerea unor acte juridice
Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului
Constituirea de depozite bancare
Cazurile de numire a curatorului special
Data dobândirii capacității de exercițiu
Doctrină:
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...