Accesiunea imobiliară naturală | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Proprietatea privată - Accesiunea -
SECȚIUNEA a 2-a
Accesiunea imobiliară naturală

Aluviunile

Art. 569. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

Adăugirile de teren la malurile apelor curgătoare revin proprietarului fondului riveran, numai dacă ele se formează treptat.

Terenul lăsat de apele curgătoare

Art. 570. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

Proprietarul fondului riveran dobândește, de asemenea, terenul lăsat de apele curgătoare care s-au retras treptat de la țărmul respectiv.

Terenul lăsat de apele stătătoare

Art. 571. - Doctrină (4)

(1) Proprietarul terenului înconjurat de heleșteie, iazuri, canale și alte asemenea ape stătătoare nu devine proprietarul terenurilor apărute prin scăderea temporară a acestor ape sub înălțimea de scurgere.

(2) Tot astfel, proprietarul acestor ape nu dobândește niciun drept asupra terenului acoperit ca urmare a unor revărsări sporadice.

Avulsiunea

Art. 572. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

Proprietarul terenului de la care o apă curgătoare a smuls brusc o porțiune de mal din teren, alipind-o la terenul altui proprietar riveran, nu pierde dreptul de proprietate asupra părții desprinse dacă o revendică în termen de un an de la data faptului.

Albiile râurilor, insulele și prundișurile

Art. 573. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Albiile râurilor aparțin proprietarilor riverani, cu excepția acelora care, potrivit legii, fac obiectul proprietății publice.

(2) Insulele și prundișurile care nu sunt în legătură cu terenurile având malul la nivelul mediu al apei revin proprietarului albiei.

(3) Dacă insula aparține proprietarilor riverani și trece peste jumătatea apei, fiecare dintre ei are dreptul de proprietate asupra părții de insulă ce se întinde spre el pornind de la jumătatea apei. Doctrină (1)

Dreptul de proprietate asupra insulelor nou-formate

Art. 574. - Jurisprudență, Doctrină (3)

În cazul în care o apă curgătoare, formându-și un braț nou, înconjoară terenul unui proprietar riveran, el rămâne proprietar asupra insulei astfel create.

Albiile părăsite de apele curgătoare

Art. 575. - Legislație conexă (1), Doctrină (4)

Albia părăsită de o apă curgătoare care și-a format un nou curs va avea regimul juridic stabilit în legea specială.

Accesiunea naturală asupra animalelor

Art. 576. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Animalele domestice rătăcite pe terenul altuia îi revin acestuia din urmă dacă proprietarul nu le revendică în termen de 30 de zile de la data declarației făcute la primărie de către proprietarul terenului. Doctrină (1)

(2) Porumbeii, iepurii, peștii și alte asemenea animale care trec pe fondul altui proprietar aparțin acestuia cât timp rămân pe fond, cu excepția cazului în care trecerea a fost provocată prin fraudă sau prin artificii.

(3) Roiul de albine trecut pe terenul altuia revine proprietarului acestuia numai dacă proprietarul roiului nu îl urmărește sau încetează să îl urmărească timp de două zile.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 569 
    Fără amai defini în mod expres noțiunea de aluviune, astfel cum aceasta se regăsea în art. 495 teza I C. civ. din 1864, legiuitorul apăstrat soluția anterioară cu privire la dobândirea de către proprietarul fondului riveran aadăugirilor de teren la malurile apelor curgătoare. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Noul Cod civil reglementează următoarele cazuri de accesiune imobiliară naturală: aluviunea (art. 569), terenul lăsat de apele curgătoare (art. 570), terenul lăsat de apele stătătoare (art. 571) avulsiunea (art. 572), albiile râurilor, insulele și prundișurile (art. 573), albiile părăsite de apele curgătoare (art. 575) și accesiunea naturală asupra animalelor (art. 576). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Felurile accesiunii imobiliare naturale. Accesiunea imobiliară naturală constă în unirea a două bunuri, dintre care cel puțin bunul principal este imobil, aparținând la doi proprietari diferiți, fără intervenția omului. 
    Noul Cod civil reglementează următoarele cazuri de accesiune imobiliară naturală: aluviunea (art. 569), terenul lăsat de apele curgătoare (art. 570), terenul lăsat de apele stătătoare (art. 571), avulsiunea (art. 572), albiile râurilor, insulele și prundișurile (art. 573), albiile părăsite de apele curgătoare (art. 575) și accesiunea naturală asupra animalelor (art. 576). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Față de formularea sugestivă a art. 495 teza I C. civ. 1864, art. 569 NCC definește aluviunea într-o manieră simplistă. "Prin aluviune se înțeleg creșterile de teren care se fac pe nesimțite ca urmare a depunerilor succesive de pământ la malurile apelor curgătoare" (L. Pop, L.M. Harosa, op. cit., p. 272). Doctrina franceză distingea două cazuri: aluviunea propriu-zisă, rezultată din creșterile care se fac la mal, succesiv și imperceptibil (lai de rivière), și cealaltă formă de aluviune (relai de rivière), rezultată din descoperirea unei suprafețe de teren ca urmare a retragerii apelor, pe nesimțite, de la un mal spre altul (A. Colin, H. Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, Tome premier, Librairie Dalloz, Paris, 1919, p. 866). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 569 
    Fără amai defini în mod expres noțiunea de aluviune, astfel cum aceasta se regăsea în art. 495 teza I C. civ. din 1864, legiuitorul apăstrat soluția anterioară cu privire la dobândirea de către proprietarul fondului riveran aadăugirilor de teren la malurile apelor curgătoare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Situația legală a copilului
Dispoziții generale
Condițiile de fond ale adopției
Efectele adopției
Încetarea adopției
Despre distincția bunurilor
Produsele bunurilor
Conținutul, întinderea și stingerea dreptului de proprietate privată
Apărarea dreptului de proprietate privată
Dispoziții generale
Accesiunea imobiliară naturală
Accesiunea imobiliară artificială
Accesiunea mobiliară
Limite legale
Limite convenționale
Limite judiciare
Dispoziții generale
Coproprietatea obișnuită
Coproprietatea forțată
Proprietatea comună în devălmășie
Partajul
Reviste:
Concursul dintre dreptul de retenție asupra unui bun mobil și dreptul de ipotecă asupra unui bun imobil: considerații practice
Dreptul material la acțiune în materia drepturilor reale principale/Le droit materiel à l'action en matière des droits reels principaux/Material right to action in the matter of main real rights
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Referințe în cărți:
Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul și publicitatea imobiliară asupra terenurilor
Legislație conexă :
Legea apelor nr. 107/1996
;
se încarcă...