Parlamentul României

Legea nr. 158/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iulie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18 din 4 martie 2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, cu completările ulterioare, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 4, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

"

b1) închiderea balcoanelor/logiilor cu tâmplărie performantă energetic;".

2. La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Condițiile de preluare și criteriile de selecție pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se stabilesc și se aprobă prin hotărâre a consiliului local, cu luarea în considerare, cu prioritate, a locuințelor aparținând următoarelor categorii de persoane:

a) persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreținere;

b) persoane singure/familii ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt mai mici decât câștigul salarial mediu net lunar pe economie."

3. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

Autoritățile administrației publice locale pot hotărî și preluarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție, corespunzătoare cotei de 50% ce revine Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetele locale, pentru blocurile de locuințe."

4. La articolul 21, după litera c) a se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

"

c1) participă, prin reprezentant desemnat, la contractarea proiectării și a execuției lucrărilor de intervenție;".

5. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins:

"

Art. 271. -

Proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de intervenție pe cheltuială proprie beneficiază, în condițiile legii, de scutire de la plata impozitului aferent locuinței pe o perioadă de minimum 7 ani, pe baza auditului energetic prin care se certifică realizarea recomandărilor propuse de către auditorul energetic pentru clădiri."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 11 iulie 2011.

Nr. 158.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...