Guvernul României

Hotărârea nr. 668/2011 privind desemnarea autorității competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn

Modificări (...), Puneri în aplicare (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 490 din 11 iulie 2011.

În vigoare de la 11 iulie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se desemnează Ministerul Mediului și Pădurilor ca autoritate competentă responsabilă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, denumit în continuare regulament.

(2) Ministerul Mediului și Pădurilor își exercită atribuțiile de autoritate competentă prevăzută la alin. (1) prin direcția cu atribuții de control în silvicultură, inspectoratele teritoriale de regim silvic și de vânătoare și Garda Națională de Mediu.

Art. 2. - Puneri în aplicare (1)

(1) Direcția cu atribuții de control în silvicultură din structura Ministerului Mediului și Pădurilor și inspectoratele teritoriale de regim silvic și de vânătoare din subordinea acestuia exercită atribuțiile de control al operatorilor și comercianților, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. c) și d) din regulament, pentru sortimentele de lemn și produsele din lemn prevăzute în anexa la regulament, corespunzătoare următoarelor coduri de clasificare: 4401, 4403, 4406 și 4407.

(2) Garda Națională de Mediu, din subordinea Ministerului Mediului și Pădurilor, exercită atribuțiile de control al operatorilor și comercianților prevăzuți la alin. (1) pentru sortimentele de lemn și produsele din lemn prevăzute în anexa la regulament, corespunzătoare următoarelor coduri de clasificare: 44084412, 4413 00 00, 4414 00, 4415, 4416 00 00, 4418, 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60, 9403 90 30 și 9406 00 20, precum și pentru celuloză și hârtie prevăzute la cap. 47 și 48 din Nomenclatura combinată prevăzută în anexa nr. I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, cu excepția celor pe bază de bambus și a produselor reciclate, respectiv deșeuri și resturi.

(3) Direcția cu atribuții de control în silvicultură, inspectoratele teritoriale de regim silvic și de vânătoare și Garda Națională de Mediu exercită atribuțiile de control al organizațiilor de monitorizare prevăzute la art. 8 din regulament.

Art. 3. -

Metodologia de exercitare a atribuțiilor de control prevăzute la art. 2 se aprobă prin ordin al ministrului mediului și pădurilor.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul mediului și pădurilor,
Laszlo Borbely
p. Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Borbely Karoly,
secretar de stat

București, 29 iunie 2011.

Nr. 668.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...