Guvernul României

Hotărârea nr. 1166/2000 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară

Modificări (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 noiembrie 2000 până la 01 ianuarie 2003, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1105/2002.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 5 din Legea salarizării nr. 14/1991,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Modificări (2)

Începând cu data de 1 decembrie 2000 salariul de bază minim brut pe țară se stabilește la 1.000.000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170,67 ore în medie pe lună în anul 2000, reprezentând 5.859,30 lei/oră, și, respectiv, pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe lună în anul 2001, reprezentând 5.882,40 lei/oră.

Art. 2. -

(1) Pentru personalul din sectorul bugetar și din regiile autonome cu specific deosebit nivelul salariului de bază prevăzut în contractul individual de muncă nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe țară prevăzut la art. 1.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) salariul de bază sau, după caz, coeficienții de ierarhizare în baza cărora se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile în care este încadrat personalul respectiv se majorează în mod corespunzător.

Art. 3. -

(1) Nivelul salariului de bază minim brut pe țară stabilit potrivit art. 1 nu modifică cuantumul salariilor de bază și nici valoarea sporurilor, primelor și a altor drepturi salariale existente la data prezentei hotărâri, stabilite prin contractul colectiv de muncă, contractul individual de muncă sau prin hotărâri ale Guvernului, în funcție de nivelul salariului de bază minim brut pe țară, cu excepția salariilor de bază situate sub 1.000.000 lei brut lunar. Modificări (2)

(2) Salariul de bază minim brut pe țară stabilit potrivit art. 1 nu poate fi element de raportare în grilele de salarizare din contractele colective de muncă.

Art. 4. -

(1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 constituie contravenție, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.

(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) se fac de personalul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al Inspecției Muncii, prin inspectoratele de muncă județene, respectiv al municipiului București, împuternicit prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale.

(3) Prevederile prezentului articol se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 101/2000 cu privire la stabilirea salariului de bază minim brut pe țară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 11 februarie 2000.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul muncii și protecției sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 28 noiembrie 2000.

Nr. 1.166.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...