Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

Modificări (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 457 din 30 iunie 2011.

În vigoare de la 30 iunie 2011 până la 30 septembrie 2011, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 77/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere necesitatea creării cadrului legal pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare a sistemului de sănătate, în vederea gestionării eficiente a resurselor financiare din domeniul sănătății publice, precum și pentru asigurarea eficientă a stării de sănătate a populației,

ținând cont de necesitatea implementării unui sistem de clawback sustenabil pentru suplimentarea în continuare a surselor de finanțare a sistemului public de sănătate în regim de urgență, în vederea asigurării asistenței medicale a populației, și de faptul că neadoptarea unor măsuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităților din domeniul sanitar și la imposibilitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a acestora, amânarea adoptării acestor măsuri imediate ar avea consecințe negative în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale, prin lipsa resurselor financiare necesare asigurării asistenței medicale pentru un număr important de pacienți.

Constatându-se că neaplicarea măsurilor cuprinse în prezenta ordonanță de urgență ar avea consecințe grave asupra îndeplinirii obligației statului de garantare a dreptului constituțional al cetățenilor la ocrotirea sănătății, prin existența serviciilor de sănătate cât mai aproape de cetățeni,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. -

(1) Pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate, deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții legali ai acestora au obligația unei contribuții trimestriale pentru medicamentele incluse în programele naționale de sănătate, precum și pentru medicamentele folosite în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc și în tratamentul din alte unități sanitare care acordă servicii medicale în cadrul cărora sunt utilizate medicamente, suportate din Fondul național unic de asigurări de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății.

(2) Nivelul contribuției, metodologia de calcul, procedura de raportare, cea de control și cea de sancționare, precum și destinația contribuției se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (2) se abrogă prevederile art. 270 alin. (1) lit. x), art. 3631 și art. 365 alin. (11 )-(13 ) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Cseke Attila
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 29 iunie 2011.

Nr. 68.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...