Articol unic | Ordonanță de urgență 68/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articol unic. -

(1) Pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate, deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții legali ai acestora au obligația unei contribuții trimestriale pentru medicamentele incluse în programele naționale de sănătate, precum și pentru medicamentele folosite în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc și în tratamentul din alte unități sanitare care acordă servicii medicale în cadrul cărora sunt utilizate medicamente, suportate din Fondul național unic de asigurări de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății.

(2) Nivelul contribuției, metodologia de calcul, procedura de raportare, cea de control și cea de sancționare, precum și destinația contribuției se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (2) se abrogă prevederile art. 270 alin. (1) lit. x), art. 3631 și art. 365 alin. (11 )-(13 ) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...