Guvernul României

Hotărârea nr. 1139/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri care au aparținut cultelor religioase din România

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 611 din 28 noiembrie 2000.

În vigoare de la 28 noiembrie 2000 până la 05 noiembrie 2002, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1164/2002.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri care au aparținut cultelor religioase din România, recunoscute prin lege, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Pentru exercițiul bugetar al anului 2001 vor fi prevăzute în bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte fondurile necesare în vederea desfășurării activității Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri care au aparținut cultelor religioase din România.

Art. 3. -

Cheltuielile de personal pentru cazare, transport și diurnă, ocazionate de deplasările în teritoriu ale membrilor Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri care au aparținut cultelor religioase din România, vor fi suportate de fiecare autoritate ai cărei membri sunt desemnați în comisie.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Secretariatul de Stat pentru Culte
Nicolae I. Brânzea,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
p. Ministrul educației naționale,
Adrian Gorun,
secretar de stat
Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului,
Nicolae Noica
p. Ministrul funcției publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat
Ministrul culturii,
Ion Caramitru

București, 15 noiembrie 2000.

Nr. 1.139.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind organizarea și funcționarea Comisiei speciale de retrocedare
a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...