Dispoziții generale | Ordonanță de urgență 66/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contestarea titlurilor de creanță emise pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli -
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale

Art. 46. - Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Împotriva titlului de creanță se poate formula contestație în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Contestația este o cale administrativă de atac și nu înlătura dreptul la acțiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ, în condițiile legii. Jurisprudență

(3) Este îndreptățit la contestație debitorul, personal sau prin reprezentant legal. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    În mod judicios judecătorul fondului aconstatat că reclamanta nu aurmat procedura administrativă prevăzută de dispozițiile art. 46 alin. (1) și art. 47 alin. (1) din O.U.G. nr. 66/2011, act normativ în vigoare la data emiterii actului administrativ contestat și care reglementează, în procedura de constatare aneregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene, omodalitate specifică de întocmire aactelor de control și de atacare aacestora, anterior sesizării instanței de judecată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 66/2011:
Domeniul de aplicare
Definirea unor termeni
Reguli generale și principii
Reguli în materia conflictului de interese
Dispoziții generale
Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță
Reviste:
11. Act administrativ. Revocare. Condiții administrative act.
Contestația prealabilă în materia fondurilor europene. Reguli și nereguli*
Controlul neregulilor apărute în procesul obținerii și utilizării fondurilor europene
Natura juridică a actelor emise de către autoritățile competente cu gestionarea fondurilor europene și procedura de contestare a acestora
Drept procesual civil. Excepție de inadmisibilitate. Neîndeplinire procedură administrativă prealabilă/Civil processual right. Inadmissibility exception. Failure to comply with the prior administrative procedure
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...