Art 51 Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță | Ordonanță de urgență 66/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contestarea titlurilor de creanță emise pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli - Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță -
Art. 51.
- Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Decizia de soluționare a contestației este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. Jurisprudență

(2) Deciziile pronunțate în soluționarea contestațiilor pot fi atacate de către contestatar la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Astfel, conform prevederilor legale menționate, împotriva titlului de creanță, reprezentat de Nota de constatare aneregulilor și de stabilire acorecțiilor financiare, se poate formula contestație administrativă în termen de maximum 30 de zile de la comunicare, iar potrivit art. 51 alin. (2) din O.U.G. nr. 66/2011, decizia pronunțată în soluționarea contestației poate fi atacată de către contestator la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 66/2011:
Art 41 Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli
Art 42 Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli
Art 43 Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli
Art 44 Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli
Art 45 Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli
Art 46 Dispoziții generale
Art 47 Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță
Art 48 Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță
Art 49 Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță
Art 50 Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță
Art 51 Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță
Art 52 Corecții financiare
Art 53 Corecții financiare
Art 54 Corecții financiare
Art 55 Corecții financiare
Art 56 Corecții financiare
Art 57 Corecții financiare
Art 58 Activitatea de raportare a neregulilor
Art 59 Activitatea de raportare a neregulilor
Art 60 Abateri și sancțiuni
Art 61 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2018
4. Regimul juridic al creanțelor izvorâte din contracte de finanțare fonduri europene în cadrul procedurii insolvenței
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2019
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...