Art 50 Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță | Ordonanță de urgență 66/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contestarea titlurilor de creanță emise pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli - Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță -
Art. 50.
- Jurisprudență

(1) Autoritatea publică emitentă a titlului de creanță în aplicarea prevederilor art. 21 se va pronunța prin decizie motivată cu privire la admiterea, în tot sau în parte, a contestației sau la respingerea ei, în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestației sau a completării acesteia conform art. 48 alin. (1), după caz. Jurisprudență

(2) Autoritatea publică competentă cu soluționarea contestației poate suspenda, prin decizie motivată, procedura de soluționare atunci când:

a) structura de control care a efectuat activitatea de verificare prevăzută la art. 21 a sesizat organele în drept cu privire la existența indiciilor săvârșirii unei infracțiuni, a cărei constatare ar avea o influență hotărâtoare asupra soluției ce urmează să fie dată în procedura administrativă;

b) soluționarea cauzei depinde în tot sau în parte de existența sau inexistența unui drept care face obiectul unei alte judecăți.

(3) Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care a determinat suspendarea.

(4) În cazul admiterii contestației, se decide anularea titlului de creanță atacat și, după caz, emiterea unui nou titlu, care va avea în vedere strict considerentele deciziei. Jurisprudență

(5) Prin soluționarea contestației nu se poate crea contestatarului o situație mai grea în propria sa cale de atac. Jurisprudență

(6) Decizia autorității se va comunica debitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la pronunțare. Jurisprudență

(7) Introducerea contestației pe calea administrativă nu suspendă executarea titlului de creanță. Jurisprudență

(8) Prevederile alin. (7) nu aduc atingere dreptului contestatarului sau al împuternicitului acestuia de a cere suspendarea executării titlului de creanță, în temeiul Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență, Reviste (1)

(9) Instanța competentă poate suspenda executarea dacă se depune o cauțiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 66/2011:
Art 40 Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli
Art 41 Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli
Art 42 Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli
Art 43 Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli
Art 44 Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli
Art 45 Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli
Art 46 Dispoziții generale
Art 47 Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță
Art 48 Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță
Art 49 Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță
Art 50 Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță
Art 51 Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță
Art 52 Corecții financiare
Art 53 Corecții financiare
Art 54 Corecții financiare
Art 55 Corecții financiare
Art 56 Corecții financiare
Art 57 Corecții financiare
Art 58 Activitatea de raportare a neregulilor
Art 59 Activitatea de raportare a neregulilor
Art 60 Abateri și sancțiuni
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 1/2019
;
se încarcă...