Art 47 Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță | Ordonanță de urgență 66/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contestarea titlurilor de creanță emise pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli - Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță -
Art. 47.
- Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Contestația administrativă se formulează în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării titlului de creanță, și trebuie să conțină următoarele elemente: Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

a) datele de identificare a contestatarului;

b) obiectul contestației;

c) motivele de fapt și de drept;

d) dovezile pe care se întemeiază;

e) semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum și ștampila, în cazul persoanelor juridice. Jurisprudență

(2) Dovada calității de împuternicit al contestatarului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.

(3) Obiectul contestației administrative îl constituie numai sumele și măsurile stabilite și înscrise în procesul-verbal de stabilire a creanței bugetare care reprezintă titlu de creanță. Jurisprudență

(4) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(5) Contestația administrativă se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanță care este contestat și nu este supusă taxelor de timbru. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    În mod judicios judecătorul fondului aconstatat că reclamanta nu aurmat procedura administrativă prevăzută de dispozițiile art. 46 alin. (1) și art. 47 alin. (1) din O.U.G. nr. 66/2011, act normativ în vigoare la data emiterii actului administrativ contestat și care reglementează, în procedura de constatare aneregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene, omodalitate specifică de întocmire aactelor de control și de atacare aacestora, anterior sesizării instanței de judecată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 66/2011:
Art 37 Constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare rezultate din nereguli
Art 38 Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli
Art 39 Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli
Art 40 Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli
Art 41 Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli
Art 42 Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli
Art 43 Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli
Art 44 Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli
Art 45 Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli
Art 46 Dispoziții generale
Art 47 Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță
Art 48 Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță
Art 49 Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță
Art 50 Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță
Art 51 Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță
Art 52 Corecții financiare
Art 53 Corecții financiare
Art 54 Corecții financiare
Art 55 Corecții financiare
Art 56 Corecții financiare
Art 57 Corecții financiare
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 1/2019
Drept procesual civil. Excepție de inadmisibilitate. Neîndeplinire procedură administrativă prealabilă/Civil processual right. Inadmissibility exception. Failure to comply with the prior administrative procedure
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...