Art 46 Dispoziții generale | Ordonanță de urgență 66/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contestarea titlurilor de creanță emise pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli - Dispoziții generale -
Art. 46.
- Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Împotriva titlului de creanță se poate formula contestație în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Contestația este o cale administrativă de atac și nu înlătura dreptul la acțiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ, în condițiile legii. Jurisprudență

(3) Este îndreptățit la contestație debitorul, personal sau prin reprezentant legal. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    În mod judicios judecătorul fondului aconstatat că reclamanta nu aurmat procedura administrativă prevăzută de dispozițiile art. 46 alin. (1) și art. 47 alin. (1) din O.U.G. nr. 66/2011, act normativ în vigoare la data emiterii actului administrativ contestat și care reglementează, în procedura de constatare aneregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene, omodalitate specifică de întocmire aactelor de control și de atacare aacestora, anterior sesizării instanței de judecată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 66/2011:
Art 36 Constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare rezultate din nereguli
Art 37 Constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare rezultate din nereguli
Art 38 Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli
Art 39 Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli
Art 40 Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli
Art 41 Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli
Art 42 Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli
Art 43 Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli
Art 44 Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli
Art 45 Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli
Art 46 Dispoziții generale
Art 47 Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță
Art 48 Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță
Art 49 Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță
Art 50 Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță
Art 51 Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță
Art 52 Corecții financiare
Art 53 Corecții financiare
Art 54 Corecții financiare
Art 55 Corecții financiare
Art 56 Corecții financiare
Reviste:
11. Act administrativ. Revocare. Condiții administrative act.
Drept procesual civil. Excepție de inadmisibilitate. Neîndeplinire procedură administrativă prealabilă/Civil processual right. Inadmissibility exception. Failure to comply with the prior administrative procedure
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...