Art 20 Constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare rezultate din nereguli | Ordonanță de urgență 66/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare rezultate din nereguli -
Art. 20.
- Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare/corecțiilor financiare se efectuează de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, prin structuri de control organizate în acest scop în cadrul acestora. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1):

a) structurile de control pot fi organizate și în afara autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, dar în subordinea ordonatorului principal de credite al instituției publice în care funcționează autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene;

b) structurile de control din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii efectuează activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare aferente măsurilor ex-ISPA din domeniul transporturilor; Jurisprudență

c) activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare poate fi efectuată de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene de finanțare a politicii agricole comune și prin echipe de control organizate în acest scop în cadrul acestora. Modificări (1), Jurisprudență

(3) În cazul în care structura de control este organizată în interiorul autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, atunci aceasta este incompatibilă în ceea ce privește constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare, în situațiile în care:

a) este necesară investigarea unor posibile nereguli în gestiunea fondurilor europene pentru care autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene are calitatea de beneficiar; Jurisprudență

b) este necesară investigarea unor posibile nereguli, altele decât cele prevăzute la lit. a), pentru care autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene poate fi stabilită ca debitor.

(4) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene pot delega activități de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare organismelor intermediare care funcționează în cadrul unei instituții publice. Jurisprudență

(5) Structura de control organizată în instituția publică în care funcționează organismul intermediar nu este competentă în constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare, în situațiile în care:

a) este necesară investigarea unor posibile nereguli în gestionarea fondurilor europene pentru care organismul intermediar are calitatea de beneficiar; Jurisprudență

b) este necesară investigarea unor posibile nereguli, altele decât cele prevăzute la lit. a), pentru care organismul intermediar poate fi stabilit ca debitor.

(6) Pentru situațiile prevăzute la alin. (5), activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare se efectuează de către structurile de control prevăzute la alin. (1).

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare se realizează de către o structură de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în următoarele situații:

a) la solicitarea autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene sau, după caz, a autorității de certificare, în situațiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3);

b) la solicitarea autorității de certificare, când aceasta constată, ca urmare a recomandărilor sale, că structurile de control prevăzute la alin. (1) și, după caz, la alin (2) lit. a) nu au investigat în mod corespunzător constatările cu implicații financiare sau cu posibile implicații financiare din rapoartele sale de verificare.

(8) Indiferent de modul de organizare a structurilor/echipelor de control, membrilor acestora li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 10-12. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 66/2011:
Art 10 Reguli în materia conflictului de interese
Art 11 Reguli în materia conflictului de interese
Art 12 Reguli în materia conflictului de interese
Art 13 Reguli în materia conflictului de interese
Art 14 Reguli în materia conflictului de interese
Art 15 Reguli în materia conflictului de interese
Art 16 Reguli în materia conflictului de interese
Art 17 Constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare rezultate din nereguli
Art 18 Constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare rezultate din nereguli
Art 19 Constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare rezultate din nereguli
Art 20 Constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare rezultate din nereguli
Art 21 Constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare rezultate din nereguli
Art 22 Constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare rezultate din nereguli
Art 23 Constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare rezultate din nereguli
Art 24 Constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare rezultate din nereguli
Art 25 Constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare rezultate din nereguli
Art 26 Constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare rezultate din nereguli
Art 27 Constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare rezultate din nereguli
Art 28 Constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare rezultate din nereguli
Art 29 Constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare rezultate din nereguli
Art 30 Constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare rezultate din nereguli
Reviste:
11. Acțiune în anularea actelor administrative privind constatarea neregulilor și stabilirea corecțiilor financiare în temeiul O.U.G. nr. 66/2011. Cerințe restrictive
11. Act administrativ. Revocare. Condiții administrative act.
;
se încarcă...