Ministerul Mediului și Pădurilor

Ordinul nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 430 din 20 iunie 2011.

În vigoare de la 20 iunie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 227.049 din 24 martie 2011 al Direcției politici și strategii în silvicultură,

în temeiul art. 62 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art.15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului și pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 606/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 22 octombrie 2008, se abrogă.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p.
Ministrul mediului și pădurilor,
Cristian Apostol,
secretar de stat

București, 3 iunie 2011.

Nr. 1.540.

ANEXĂ

INSTRUCȚIUNI
privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos
Modificări (4)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...