Parlamentul României

Legea nr. 107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 iunie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 6 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

ANEXA Nr. 10

VERIFICAREA
obținerii de material forestier de reproducere

Cel care face recoltarea va notifica personalul responsabil cu controlul respectării prevederilor prezentei legi, de la nivelul unității de specialitate, specificând:

a) data la care se intenționează să se facă recoltarea (să fie cu cel târziu o lună înainte);

b) anunțarea începutului efectiv al recoltării cu 3 zile înainte;

c) precizarea unității-sursă.

A. Material de reproducere din categoria "Sursă identificată":

- recoltarea să se facă de la cel puțin 15 arbori.

B. Material de reproducere din categoria "Selecționat":

a) Recoltarea să se facă dintr-un număr minim de:

- 20 de arbori pentru speciile: Abies alba, Fagus sylvatica, Larix decidua, Picea abies, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Quercus petraea, Quercus robur;

- 10 arbori pentru celelalte specii.

b) Recoltarea de probe și trimiterea acestora să se facă separat pentru fiecare arbore în parte.

c) Cantitatea minimă a probei pe arbore:

- Abies alba, Picea abies. ........................................... 1 con;

- Larix decidua, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Pseudotsuga menziesii ..................................................................... 3 conuri;

- Alnus glutinosa, Alnus incana .......................... 5 conulețe;

- Quercus petraea, Quercus Robur, Quercus Rubra, Quercus Cerris ....................................................... 10 semințe;

- Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Fraxinus angustifolia, Fraxinus excelsior, Prunus avium, Robinia pseudacacia, Tilia cordata, Tilia platyphillos ........................................................ 20 de semințe.

C. Material de reproducere din categoriile "Calificat" și "Testat":

- pentru arborete și plantaje sunt valabile aceleași prevederi ca și pentru categoria "Selecționat".

ANEXA Nr. 11

CERINȚE
care trebuie îndeplinite de loturile de semințe, părți de plante și puieți din speciile prevăzute în anexa nr. 1 pentru comercializare

1. Loturile de semințe din speciile listate în anexa nr. 1 nu pot fi comercializate dacă nu ating nivelul minim de puritate a speciei de 99%.

2. Pot fi admise, fără a se face abstracție de la prevederile pct. 1, loturile de semințe rezultate din combinarea naturală a speciilor înrudite, prevăzute în anexa nr. 1, exceptând hibrizii artificiali, indicându-se puritatea speciilor loturilor de fructe sau de semințe, în cazul în care nu ajunge la 99%.

3. Părțile de plante și hibrizii artificiali, Populus sp., nu pot fi comercializate, dacă:

a) butașii de tulpină au unul dintre următoarele defecte:

- sunt obținuți din ramuri cu vârste de peste 2 ani;

- au mai puțin de 2 muguri bine formați;

- sunt afectați de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători;

- au simptome de uscare, încingere, mucegăire sau putrezire;

b) dimensiunile minime ale butașilor de tulpină nu sunt:

- lungime minimă: 20 cm

- diametru minim la vârf: - clasa CE1 8 mm;

- clasa CE2 10 mm;

c) lăstarii au unul dintre următoarele defecte:

- lemnul are mai mult de 3 ani;

- au mai puțin de 5 muguri bine formați;

- sunt afectați de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători;

- au vătămări, altele decât tăierile inițiale;

- au simptome de uscare, încingere, mucegăire sau putrezire;

- au tulpini multiple;

- au curburi excesive ale tulpinii;

d) clasele de mărime pentru lăstari nu sunt:

Clasa Diametrul minim (mm) la o lungime medie Înălțimea minimă (m)
Regiuni nonmediteraneene
N1 6 1,5
N2 15 3,00
Regiuni mediteraneene
S1 25 3,00
S2 30 4,00

4. Loturile de puieți din speciile și hibrizii artificiali, prevăzute în anexa nr. 1, trebuie să fie de calitate corespunzătoare în ceea ce privește caracteristicile generale, sănătatea, vitalitatea și calitatea fiziologică.

5. Lotul de puieți nu poate fi comercializat decât dacă cel puțin 95% din puieții din lot sunt de calitate corespunzătoare.

6. Puieții sunt considerați necorespunzători dacă au una dintre deficiențele următoare:

a) vătămări fizice;

b) lipsa mugurelui terminal;

c) tulpini multiple;

d) sistemul radicelar deformat;

e) simptome de uscare, încingere, mucegăire sau putrezire ori de vătămări datorate dăunătorilor specifici;

f) formă asimetrică.

7. Calitatea puieților în funcție de dimensiuni se determină conform standardelor în vigoare.

8. Mărimea containerelor:

- în cazul altor specii, volumul minim al containerului va fi de 200 cm3.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...