Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice

Modificări (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 iunie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare al Direcției asistență medicală nr. Cs.A. 6.859/2011,

având în vedere prevederile art. 40 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

(1) Rezerva Ministerului Sănătății, denumită în continuare Rezerva, este destinată asigurării intervențiilor medicale în situații în care se realizează un cumul neobișnuit de cazuri și situații de urgență colectivă cu impact asupra sănătății publice.

(2) Rezerva cuprinde medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice.

Art. 4. -

Rezerva este cuprinsă în bugetul Ministerului Sănătății, la titlul "Bunuri și servicii", având ca sursă de finanțare veniturile proprii ale Ministerului Sănătății.

Art. 5. -

Produsele și bunurile cuprinse în Rezervă se achiziționează, în condițiile legii, din sumele prevăzute cu această destinație.

Art. 6. -

Pentru depozitarea, conservarea și eliberarea produselor și bunurilor din Rezervă, Ministerul Sănătății poate încheia contracte de prestări de servicii, în condițiile legii, avându-se în vedere accesibilitatea locațiilor de depozitare, inclusiv în situații de calamitate sau de urgență, precum și amplasarea unităților depozitare după criterii teritoriale.

Art. 7. -

(1) Produsele și bunurile din Rezervă existente în unitățile sanitare prevăzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 288/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice, cu completările ulterioare, se scot cu titlu gratuit și se utilizează pentru completarea necesarului curent de consum al unităților respective.

(2) Produsele și bunurile din Rezervă care nu sunt cuprinse în Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice, prevăzut în anexa nr. 2, se scot cu titlu gratuit din Rezervă și se transmit unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății, pentru completarea necesarului curent de consum.

(3) Cantitățile produselor prevăzute la alin. (2) sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 8. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 288/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 6 aprilie 2009, cu completările ulterioare.

Art. 10. -

Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și unitățile depozitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Cseke Attila

București, 14 iunie 2011.

Nr. 1.033.

ANEXA Nr. 1

NORME METODOLOGICE
de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

NOMENCLATORUL
de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice

Nr.
crt.
Denumirea produselor sau a grupelor de produse Unitatea de măsură, forma farmaceutică, concentrația, ambalajul Cantitatea
necesară
Medicamente
Antibiotice și chimioterapice
1. AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM (DCI) pulb. pt. sol. inj. flac. 1,2 g 3.000
2. BENZYLPENICILLINUM (DCI) pulb. inj. flac. 1.000.000 u.i. 9.000
3. CIPROFLOXACINUM (DCI) compr. film. 500 mg 15.000
4. CIPROFLOXACINUM (DCI) sol. perf. 100 mg/50 ml fiole 50 ml 1.200
5. DOXYCYCLINUM (DCI) cps. 100 mg 9.000
6. ERYTHROMYCYNUM (DCI) compr. 200 mg 15.000
7. ERYTHROMYCYNUM (DCI) pulbere pt. susp. orală 200 mg/5 ml 900
8. RIFAMPICINUM (DCI) cps. 150 mg 3.000
9. OXACILLINUM (DCI) pulb. inj. flac. 500 mg 6.000
10. PHENOXYMETHYLPENICILLINUM compr. 500.000 u.i. 9.000
11. PHENOXYMETHYLPENICILLINUM compr. 1.000.000 u.i. 9.000
12. TETRACICLINUM (DCI) cps. 250 mg 6.000
13. FURAZOLIDONUM (DCI) compr. 100 mg 24.000
14. SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM compr. 480 mg 9.000
15. SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM sirop 125 mg/25 mg/5 ml flac. 100 ml 900
16. SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM susp. orală 200 mg/40 mg/5 ml flac. 100 ml 1.800
Antiparazitare, antimalarice, antivirale
17. METRONIDAZOLUM (DCI) drag. 250 mg 1.500
18. MEFLOQUINUM (DCI) compr. 250 mg 600
19. OSELTAMIVIRUM (DCI) cps. 75 mg 6.000
20. OSELTAMIVIRUM (DCI) pulb. pentru susp. orală 1.800
21. ZANAMIVIRUM (DCI) pulb. unidoză de inhalat 5 mg flac. X 7 blistere
tip Rotadisk x 4 doze + dispozitiv de
administrare Diskhaler 12 mg/ml flac 100 ml
900
Glucocorticoizi
22. HYDROCORTISONUM (DCI) hemisuccinat, pulbere pt. sol. inj. flac.100 mg 51.000
23. METHYLPREDNISOLONUM (DCI) pulbere pt. sol. inj. flac. 500 mg 15.000
Anestezice generale i.v., hipnotice
24. THIOPENTALUM (DCI) pulbere pt. sol. inj. flac. 500 mg 6.000
25. ETOMIDATUM (DCI) emulsie inj. 2 mg/ml fiole 10 ml 3.000
26. PROPOFOLUM (DCI) emulsie perf./inj. 1% fiole 20 ml 6.000
27. PROPOFOLUM (DCI) emulsie perf./inj. 1% flac. 50 ml 4.500
28. KETAMINUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 5 ml 9.000
Analgezice majore
29. FENTANYLUM (DCI) sol. inj. 0,05 mg/ml fiole 5 ml 6.000
30. MORPHINUM (DCI) sol. inj. 20 mg/ml fiole 1 ml fiole de 5 ml 6.000
31. NALOXONUM (DCI) în canamed sunt numai fiole 1 ml cu 0,4 mg
32. TRAMADOLUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 1 ml 3.000
Anestezice locale
33. LIDOCAINUM (DCI) sol. inj. 1% fiole 10 ml 9.000
34. LIDOCAINUM (DCI) sol. inj. 2% fiole 5 ml 3.000
35. BUPIVACAINUM (DCI) sol. inj. 50 mg/10 ml fiole 10 ml 3.000
Analgezice și antipiretice
36. PARACETAMOLUM (DCI) supoz. 250 mg 3.000
37. PARACETAMOLUM (DCI) suspensie orală flac. 100 ml 900
Neuroleptice si psiholeptice
38. HALOPERIDOLUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml 3.000
Sedative
39. DIAZEPAMUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml 6.000
40. MIDAZOLAMUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml 3.000
41. DIAZEPAMUM (DCI) compr. 10 mg 3.000
42. DIAZEPAMUM (DCI) sol. rectală 10 mg/2,5 ml pungi x 1 tub x 2,5 ml
plus canulă
3.000
Anticonvulsivante
43. PHENYTOINUM (DCI) sol. inj. 250 mg/5 ml fiole 5 ml 3.000
Simpaticomimetice
44. EPINEPHRINUM (DCI) sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml 45.000
45. NORADRENALINUM (DCI) conc. pt. sol. perf. 0,2% fiole 4 ml 6.000
Parasimpaticomimetice și parasimpaticolitice
46. BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM (DCI) sol. inj.10 mg/ml fiole 1 ml 3.000
47. ATROPINUM (DCI) sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml 15.000
48. NEOSTIGMINI METILSULFAS (DCI) sol. inj. 0,5 mg/ml fiole 1 ml 15.000
Curarizante
49. SUXAMETHONII CHLORIDUM (DCI) sol. inj. 100 mg/5 ml fiole 5 ml 9.000
50. VECURONIUM (DCI) pulb. pt. sol. inj. flac.10 mg 6.000
51. PANCURONII BROMIDUM (DCI) sol. inj. 2 mg/ml fiole 2 ml 15.000
Antiinflamatoare
52. ACIDUM ACETYLSALYCILICUM (DCI) compr. 500 mg 6.000
53. PARACETAMOLUM (DCI) compr. 500 mg 3.000
Antiaritmice
54. AMIODARONUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 3 ml 1.500
55. METOPROLOL (DCI) sol. inj./perf. 5 mg/5 ml fiole 5 ml 600
Antihipertensive
56. ENALAPRILUM (DCI) sol. inj. 1,25 mg/ml fiole 1 ml 600
Antianginoase
57. NITROGLYCERINUM (DCI) conc. pt. sol. perf. 5 mg/ml fiole 1 ml 3.000
58. NITROGLYCERINUM (DCI) compr. subling. 0,5 mg 6.000
Diuretice
59. FUROSEMIDUM (DCI) sol. inj. 10 mg/ml fiole 2 ml 9.000
60. FUROSEMIDUM (DCI) compr. 40 mg 6.000
61. MANNITOLUM (DCI) sol. perf. 20% flacoane 250 ml 3.000
Anticoagulante și trombolitice
62. HEPARINUM (DCI) sol. inj. 5.000 u.i./ml fiole 1 ml 15.000
63. ACENOCOUMAROLUM (DCI) compr. 2 mg 6.000
64. ENOXAPARINUM NATRICUM (DCI) sol. inj. 60 mg/0,6 ml, seringi preumplute 900
Inhibitori ai secreției gastrice
65. OMEPRAZOLUM (DCI) pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 40 mg 9.000
66. OMEPRAZOLUM (DCI) compr. film. gastrorezist. 40 mg 9.000
Antiemetice
67. METOCLOPRAMIDUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml 9.000
Bronhodilatatoare
68. SALBUTAMOLUM (DCI) aerosol susp. inhal. 100 mcg/doză, flac. 10 ml 3.000
69. AMINOPHYLLINUM (DCI) sol. inj. 24 mg/ml fiole 10 ml 300
Substanțe vasoactive
70. DOPAMINUM (DCI) conc. sol. perf. 200 mg/10 ml, fiole 10 ml 15.000
71. DOBUTAMINUM (DCI) sol. perf. 250 mg/50 ml, fiole 50 ml 5.000
Antitoxice și antidoturi
72. TC 99M - ACID DIMERCAPTOSUCCINIC (DCI) flac. 1,2 mg 1.000
73. DMPS liof. pt. sol. inj. i.v.
flac.
adm. i.v.
100
74. DIMERCAPROL 5% tub unguent 100
flac. colir 100
75. DIMERCAPROL 10% flac. adm. i.v. 100
76. PENICILLAMINUM (DCI) compr. film. 250 mg 200
77. ATROPINUM (DCI) fiole 1 ml adm. i.v. și i.m. 15.000
78. PRALIDOXIME fiole adm. i.v. și i.m. 500
79. OBIDOXIMI CHLORIDUM (DCI) fiole adm. i.v. și i.m. 500
80. HI-6 fiole adm. i.v. 200
81. HYDROXOCOBALAMINUM (DCI) pulb. pt. sol. perf. 2,5% flac. adm. i.v. 1.000
82. DICOBALT - EDTA fiole adm. i.v. 4.000
83. AMYL NITRITE fiole adm. i.v. 1.000
84. SODIUM NITRITE 3% fiole adm. i.v. 1.000
85. 4-DMAP-HCL 5% fiole adm. i.v. 100
86. Na-THIOSULPHATE fiole adm. i.v. 2.000
87. NALOXONUM (DCI) sol. inj. 0,4 mg/ml, fiole 1 ml adm. i.v. și i.m. 500
88. NALMEFENE fiole adm. i.v. 500
Substanțe cu acțiune asupra echilibrului hidroelectrolitic și acidobazic
89. NATRII HIDROGENI CARBONAS (DCI) sol. perf. 8,4% flac. 250 ml 4.500
90. NATRII CHLORIDUM (DCI) sol. perf. 0,9% flac. 500 ml 30.000
91. Soluție Ringer sol. perf. flac. 500 ml 30.000
92. Soluție Ringer lactat sol. perf. flac. 500 ml 12.000
93. Soluții coloidale sol. perf. flac. 500 ml 12.000
94. SĂRURI PENTRU REHIDRATARE ORALĂ pulbere comb. săruri plic 15 g 51.000
Insuline umane cu acțiune rapidă
95. INSULINE UMANE (DCI) COD ATC A10AB01 sol/susp. inj. 100 U.I./ml flac. 10 ml 900
sau INSULINUM LISPRO (DCI) COD ATC A10AB04
sau INSULINUM ASPART COD ATC A10AB05
sau INSULINUM GLULIZINA COD ATC A10AB06
Produse utilizate în dermatologie
96. COMBINAȚII (DCI) (UNGUENT CU SULF 8%) tub 40 g 1.800
Solvenți pentru diluții
97. APĂ DISTILATĂ sol. inj. fiole 10 ml 18.000
98. NATRII CHLORIDUM (DCI) sol. inj. 0,9% fiole 10 ml 150.000
Produse iodoterapice
99. KALIUM IODIDUM (DCI) compr. 65 mg 2.500.000
Seruri terapeutice (DCI)
100. SER ANTIDIFTERIC PURIFICAT ȘI CONCENTRAT sol. inj. fiole 51
101. SER ANTITETANIC PURIFICAT ȘI CONCENTRAT sol. inj. fiole 99
102. SER ANTIBOTULINIC TIP A sol. inj., fiole 99
103. SER ANTIBOTULINIC TIP B sol. inj., fiole 99
104. SER ANTIBOTULINIC TIP E sol. inj., fiole 99
105. SER ANTIRABIC PURIFICAT ȘI CONCENTRAT sol. fiole 99
106. SER ANTIGANGRENOS PURIFICAT ȘI CONCENTRAT sol. inj. fiole 51
107. SER ANTIVIPERINIC sol. inj. fiole 51
108. SER ANTICĂRBUNOS sol. inj. fiole 18
Vaccinuri
109. VACCIN TETANIC ADSORBIT (VTA) susp. inj. doze 9.000
110. VACCIN TIFOIDIC INACTIVAT susp. inj. doze 900
111. VACCIN RABIC INACTIVAT PREPARAT PE CELULE
DIPLOIDE UMANE
liofilizat și solvent doze 900
112. VACCIN TRIVALENT RUJEOLOS, RUBEOLOS, URLIAN doze 4.500
113. VACCIN DIFTERIC ȘI TETANIC (dT) tip adult doze 9.000
114. VACCIN MENINGOCOCIC POLIZAHARIDIC A + C pulb. liof./solv. doze 180
115. VACCIN GRIPAL TRIVALENT INACTIV ȘI PURIFICAT doze 9.000
Dezinfectante/Antiseptice pentru unități sanitare
116. SĂPUN DEZINFECTANT buc. 9.000
117. SĂPUN DEZINFECTANT l, soluție în ambalaj de 100 ml 600
118. DEZINFECTANȚI TP1 PENTRU DEZINFECȚIA
IGIENICĂ A MÂINILOR PRIN FRECARE
l, soluție hidroalcoolică 60% alcool, în ambalaj
de 100 sau 250 ml
9.000
119. DEZINFECTANȚI TP1 PENTRU DEZINFECȚIA PIELII
INTACTE
l, în amb. a 1.000 ml 2.100
120. DEZINFECTANT TP2 PENTRU DEZINFECȚIA DE
NIVEL ÎNALT A SUPRAFEȚELOR CRITICE
l 9.000
121. DEZINFECTANT TP2 ULTRARAPID GATA
PREPARAT PENTRU SUPRAFEȚE ȘI
DISPOZITIVE - APARATE MEDICALE CRITICE
l 900
122. DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEȚE
SEMICRITICE
l sau kg 5.100
123. DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEȚE NONCRITICE l sau kg 5.100
124. DEZINFECTANT PENTRU APĂ POTABILĂ
(FÂNTÂNI) CLORIGENE
compr. 1.800.000
125. DEZINFECTANT CLORIGEN DE UZ GENERAL,
INCLUSIV PENTRU BLOCURI ALIMENTARE
(BUCĂTĂRII DE CAMPANIE)
compr. 600.000
Insecticide
126. UN INSECTICID DE CONTACT TERMOSENSIBIL
PENTRU COMBATEREA ȚÂNȚARILOR ADULȚI,
CARE SE APLICĂ SUB FORMĂ DE CEAȚĂ RECE
SAU CALDĂ CU UTILAJE SPECIALE DE TIP "FOG"
SAU "ULV"
l, soluție 9.000
127. SOLUȚIE PIRETRIODĂ PEDICULOZĂ l, soluție 300
Dispozitive medicale
128. MĂNUȘI EXAMINARE MĂRIMI M și L buc. 90.000
129. MĂNUȘI CHIRURGICALE STERILE MĂRIMI 7,5 ȘI 8 buc. 60.000
130. MĂȘTI CHIRURGICALE buc. 30.000
131. MĂȘTI FP1 TIP DIN MATERIAL NEȚESUT buc. 120.000
132. MĂȘTI FP2 TIP buc. 3.000
133. CALOTE CHIRURGICALE buc. 30.000
134. HALATE CHIRURGICALE buc. 30.000
135. CÂMPURI CHIRURGICALE STERILE buc. 9.000
136. INSTRUMENTAR CHIRURGICAL - truse sterile pentru a se putea efectua 5.000 de intervenții chirurgicale abdominale și 2.500 de intervenții ortopedice
137. FEȘI - 10/10 cm buc. 15.000
- 10/15 cm buc. 15.000
- 10/20 cm buc. 15.000
138. FEȘI TIFON CU ALCOOL ISOPROPILIC buc. 600.000
139. TAMPOANE RECOLTARE PROBE STERILE ÎN
AMBALAJ INDIVIDUAL
buc. 9.000
140. COMPRESE STERILE - 10/10 cm buc. 30.000
- 20/20 cm buc. 30.000
141. PANSAMENT INDIVIDUAL STERIL buc. 15.000
142. TIFON buc. 9.000
143. MATERIAL SUTURĂ CHIRURGICAL
- ace cu fir buc.
- ace de 3 mărimi diferite buc.
- fire neresorbabile buc. 8.100
- fire resorbabile buc. 900
144. DISPOZITIVE PENTRU MANAGEMENTUL CĂILOR AERIENE (împachetate steril, cu excepția laringoscoapelor și a baloanelor de ventilație)
- sonde de intubație orotraheală mărimi de la Ch 2,5
la Ch 8,5
buc. 9.000
- fixatoare sonde IOT cu piesă intrabucală (adult și
pediatric)
buc. 9.000
- pipe Guedel mărimi 0, 1, 2, 3, 4 buc. 3.000
- sonde de aspirație pentru sondele IOT mărimi de la Ch6 la Ch18 buc. 27.000
- laringoscop cu 5 lame curbe și 2 lame drepte, cu baterii buc. 150
- pense Magill uz adulți buc. 150
- pense Magill uz pediatric buc. 150
- baloane de ventilație adulți, cu set de 3 măști și
balon de îmbogățire oxigen
buc. 300
- baloane de ventilație uz pediatric, cu set de 3 măști
și balon de îmbogățire oxigen
buc. 150
- sonde nasogastrice mărimi de la Ch6 la Ch 21 buc. 6.000
- măști pentru administrare noninvazivă a oxigenului adulți buc. 6.000
- măști pentru administrare noninvazivă a oxigenului,
uz pediatric
buc. 2.100
- butelii cu oxigen și sisteme de reducție și administrare
a oxigenului, plus husa de transport 5 litri
buc. 900
- butelii cu oxigen și sisteme de reducție și administrare
a oxigenului, plus husa de transport 10 litri
buc. 600
145. DISPOZITIVE IMOBILIZARE FRACTURI
- gulere cervicale adulți cu minim 3 mărimi reglabile buc. 1.500
- gulere cervicale pediatrice, cu minim 3 mărimi reglabile buc. 300
- kit atele vacuum, cu minim 3 atele mărimi diferite, pompă și kit reparație buc. 150
- saltele vacuum cu pompă și kit reparație buc. 60
- targă lopată cu chingi buc. 60
- feși gipsate 10 cm buc. 6.000
- feși gipsate 15 cm buc. 9.000
- feși gipsate 20 cm buc. 9.000
- vată hidrofilă pachete 500 g 15.000
- leucoplast role 5 cm 9.000
146. PERFUZOARE ȘI TRANSFUZOARE
- perfuzoare și transfuzoare buc. 12.000
- transfuzoare buc. 3.000
147. SERINGI, VACUTAINERE ȘI DISPOZITIVE PENTRU
ACCES VENOS CENTRAL ȘI PERIFERIC
- seringi de insulină de 1 ml buc. 900
- seringi de 5 ml buc. 30.000
- seringi de 10 ml buc. 30.000
- seringi de 20 ml buc. 15.000
- seringi de 50 ml buc. 3.600
- robineți 3 căi buc. 3.600
- prelungitor pentru seringile de 50 ml pentru utilizare
cu seringa automată
buc. 3.600
- vacutainere cu kituri de recoltare buc. 9.000
- canulă de acces venos periferic, cu valvă unidirecțională pentru administrarea medicamentelor, cu dimensiuni 16G, 18G, 20G, 22G, 24G buc. 30.000
- cateter pentru acces venos central tip Seldinger,
monolumen, dimensiuni 16G, 18G, 24G, adulți
buc. 420
- cateter pentru acces venos central tip Seldinger, monolumen, dimensiuni 16G, 18G, 24G, uz pediatric buc. 30
148. DISPOZITIVE PENTRU SONDAJ URINAR
- sonde urinare Foley mărime 8CH buc. 300
- sonde urinare Foley mărime 10CH buc. 300
- sonde urinare Foley mărime 14CH buc. 3.000
- sonde urinare Foley mărime 16CH buc. 1.800
- sonde urinare Foley mărime 18CH buc. 1.800
- pungi urinare buc. 6.000
149. KIT DRENAJ TORACIC buc. 900
150. KIT MICI INTERVENȚII CHIRURGICALE buc. 3.000
151. KIT PANSAMENTE ARȘI COMPLETE (pansamente
de dimensiuni diferite și câte o pătură pentru arși)
buc. 60
152. ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE IMPERMEABILĂ, MĂRIMI DIFERITE set 300
153. CIZME CAUCIUC, MĂRIMI DIFERITE perechi 300
154. FOLII IZOTERME buc. 3.000
155. MATERIALE OSTEOSINTEZĂ buc. 1.800
156. TRUSE DE INTERVENȚIE PRESPITALICEASCĂ TIP RUCSAC buc. 1.500
Materiale curățenie și depozitare deșeuri contaminate/necontaminate
157. CUTII PENTRU DEȘEURI BIOLOGICE buc. 3.000
158. SACI GALBENI PENTRU DEȘEURI BIOLOGICE 3.000
159. CUTII PENTRU OBIECTE ÎNȚEPĂTOARE/ TĂIETOARE buc. 3.000
160. SACI CADAVRE buc. 6.000
Alte materiale specifice
161. FORMULARE, FIȘE PACIENT ÎN ETAPA PRESPITALICEASCĂ, BRĂȚĂRI DE IDENTIFICARE buc. 15.000
162. ALCOOL SANITAR ambalaj de 1 l litri 500
Modificări (2)

ANEXA Nr. 3

CANTITĂȚILE DE PRODUSE ȘI BUNURI
aflate în păstrarea Companiei Naționale "Unifarm" - S.A. București care nu sunt cuprinse în Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice aprobat prin ordin, care se scot din Rezerva Ministerului Sănătății cu titlu gratuit și se transmit unor unități sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății, pentru completarea necesarului curent de consum

Nr.
crt.
Denumirea produsului U.M. Cantitate
1. Metoprolol cutii x 100 compr. de 50 mg 100
2. Taver cutii x 50 compr. de 200 mg 200
3. Hemosfere microporoase polizaharidice buc. 2.000
4. Cateter cu 1 lumen cod VKS 1820 18G x 20 CM buc. 90
5. Cateter cu 1 lumen cod VKS 1420 14G x 20 CM buc. 10
6. Cateter arteră radială cod AKS 2205 22G x 5 CM buc. 45
7. Cateter artera pulmonară cod AKS 1812 18G x 12 CM buc. 80
8. Cateter artera pulmonară cod AKS 2005 20G x 5 CM buc. 21
9. Cateter artera pulmonară cod AKS 2008 20G x 8 CM buc. 74
10. Rezerve cutter liniar de 55 mm cod TCR55 cutii x 12 rezerve 4
11. Rezerve cutter liniar de 75 mm cod TCR75 cutii x 12 rezerve 2
12. Ligaclipuri medium/large cod LT300, 6 clipuri/cartuș cutii x 18 cartușe 3

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...