Substituția fideicomisară | Lege 71/2011

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 994 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Substituția fideicomisară

Art. 994. -

(1) O liberalitate poate fi grevată de o sarcină care constă în obligația instituitului, donatar sau legatar, de a administra bunurile care constituie obiectul liberalității și de a le transmite, la decesul său, substituitului desemnat de dispunător.

(2) Instituitului i se aplică în mod corespunzător dispozițiile din prezentul cod referitoare la fiduciar.

(3) Incapacitățile de a dispune se apreciază în raport cu dispunătorul, iar cele de a primi, în raport cu instituitul și cu substituitul."

5. La articolul 996, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Substituitul dobândește bunurile care constituie obiectul liberalității ca efect al voinței dispunătorului.

(3) Substituitul nu poate fi, la rândul său, supus obligației de administrare și de transmitere a bunurilor."

6. La articolul 1.011, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Bunurile mobile corporale cu o valoare de până la 25.000 lei pot face obiectul unui dar manual, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Darul manual se încheie valabil prin acordul de voințe al părților, însoțit de tradițiunea bunului."

7. Articolul 1.020 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 71/2011:
Lucrările efectuate de un detentor precar
Dobândirea servituții prin uzucapiune
Noțiunea
Opozabilitatea fiduciei
Precizarea calității fiduciarului
Insolvența fiduciarului"
Stingerea dreptului de administrare
Condițiile de înscriere
LEGE privind bunurile proprietate publică"
Noțiunea
Substituția fideicomisară
Cauzele de revocare
Înregistrarea testamentului autentic
Testamentul sumelor și valorilor depozitate
Destinația bunurilor constituind obiectul unui legat ineficace"
Regimul legatului sarcină
Noțiunea de cotitate disponibilă
Prezumția de renunțare
Noțiunea
Moștenitorii sezinari
Administrarea provizorie a bunurilor moștenirii
;
se încarcă...