Noțiunea de cotitate disponibilă | Lege 71/2011

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 1089 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Noțiunea de cotitate disponibilă

Art. 1.089 . -

Cotitatea disponibilă este partea din bunurile moștenirii care nu este rezervată prin lege și de care defunctul putea dispune în mod neîngrădit prin liberalități."

15. La articolul 1.090, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Liberalitățile neraportabile făcute soțului supraviețuitor, care vine la moștenire în concurs cu alți descendenți decât cei comuni lor, nu pot depăși un sfert din moștenire și nici partea descendentului care a primit cel mai puțin."

16. La articolul 1.091, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Rezerva succesorală și cotitatea disponibilă se calculează în funcție de valoarea stabilită potrivit alin. (1). La stabilirea rezervei nu se ține seama de cei care au renunțat la moștenire, cu excepția celor obligați la raport, potrivit art. 1.147 alin. (2)."

17. La articolul 1.097, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Dacă donatarul este un succesibil obligat la raport, iar partea supusă reducțiunii reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea bunului donat, donatarul rezervatar poate păstra bunul, iar reducțiunea necesară întregirii rezervei celorlalți moștenitori rezervatari se va face prin luare mai puțin sau prin echivalent bănesc."

18. Articolul 1.112 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 71/2011:
Stingerea dreptului de administrare
Condițiile de înscriere
LEGE privind bunurile proprietate publică"
Noțiunea
Substituția fideicomisară
Cauzele de revocare
Înregistrarea testamentului autentic
Testamentul sumelor și valorilor depozitate
Destinația bunurilor constituind obiectul unui legat ineficace"
Regimul legatului sarcină
Noțiunea de cotitate disponibilă
Prezumția de renunțare
Noțiunea
Moștenitorii sezinari
Administrarea provizorie a bunurilor moștenirii
Căile de realizare a raportului
Noțiunea
Libertatea formei
Clauze standard
Adaptarea contractului
Amenințarea cu exercițiul unui drept
;
se încarcă...