Moștenitorii sezinari | Lege 71/2011

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 1126 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Moștenitorii sezinari

Art. 1.126. -

Sunt moștenitori sezinari soțul supraviețuitor, descendenții și ascendenții privilegiați."

24. La articolul 1.127, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Moștenitorii legali nesezinari dobândesc sezina numai prin eliberarea certificatului de moștenitor, dar cu efect retroactiv din ziua deschiderii moștenirii."

25. La articolul 1.133, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Certificatul de moștenitor face dovada calității de moștenitor, legal sau testamentar, precum și dovada dreptului de proprietate al moștenitorilor acceptanți asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia."

26. Articolul 1.136 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 71/2011:
Noțiunea
Substituția fideicomisară
Cauzele de revocare
Înregistrarea testamentului autentic
Testamentul sumelor și valorilor depozitate
Destinația bunurilor constituind obiectul unui legat ineficace"
Regimul legatului sarcină
Noțiunea de cotitate disponibilă
Prezumția de renunțare
Noțiunea
Moștenitorii sezinari
Administrarea provizorie a bunurilor moștenirii
Căile de realizare a raportului
Noțiunea
Libertatea formei
Clauze standard
Adaptarea contractului
Amenințarea cu exercițiul unui drept
Termenul de prescripție
Nulitatea
Desființarea contractului și a actelor subsecvente
;
se încarcă...