Momentul până la care se poate invoca prescripția | Lege 71/2011

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 2513 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Momentul până la care se poate invoca prescripția

Art. 2.513. -

Prescripția poate fi opusă numai în primă instanță, prin întâmpinare, sau, în lipsa invocării, cel mai târziu la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate."

4. La articolul 2.515, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Termenele de prescripție pot fi reduse sau mărite, prin acordul expres al părților, fără însă ca noua durată a acestora să fie mai mică de un an și nici mai mare de 10 ani, cu excepția termenelor de prescripție de 10 ani ori mai lungi, care pot fi prelungite până la 20 de ani."

5. La articolul 2.519, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) De asemenea, se prescrie în termen de 2 ani dreptul la acțiune privitor la plata remunerației cuvenite intermediarilor pentru serviciile prestate în baza contractului de intermediere."

6. La articolul 2.520, punctele 1 și 6 ale alineatului (1) și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

1. profesioniștilor din alimentația publică sau hotelierilor, pentru serviciile pe care le prestează;

..................................................................................

6. avocaților, împotriva clienților, pentru plata onorariilor și cheltuielilor. Termenul de prescripție se va calcula din ziua rămânerii definitive a hotărârii sau din aceea a împăcării părților ori a revocării mandatului. În cazul afacerilor neterminate, termenul de prescripție este de 3 ani de la data ultimei prestații efectuate;

..................................................................................

(2) În toate cazurile, continuarea lecțiilor, serviciilor, furniturilor, actelor sau lucrărilor nu întrerupe prescripția pentru sumele scadente."

7. Articolul 2.525 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Dreptul la acțiunea în restituirea prestațiilor

Art. 2.525. -

Prescripția dreptului la acțiune în restituirea prestațiilor făcute în temeiul unui act anulabil ori desființat pentru rezoluțiune sau altă cauză de ineficacitate începe să curgă de la data rămânerii definitivă a hotărârii prin care s-a desființat actul ori, după caz, de la data la care declarația de rezoluțiune sau reziliere a devenit irevocabilă."

8. Articolul 2.526 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 71/2011:
Obligațiile executorului judecătoresc
Preluarea bunului ipotecat în contul creanței"
Notificarea ofertei de preluare în contul creanței
Opunerea la preluarea în contul creanței
Efectele preluării în contul creanței
Încălcarea regulilor privitoare la distribuirea prețului"
Obiectul gajului
Noțiunea
Despre prescripția extinctivă, decădere și calculul termenelor"
Efectele prescripției împlinite
Momentul până la care se poate invoca prescripția
Dreptul la acțiunea în executarea prestațiilor succesive
Cererea de chemare în judecată sau de arbitrare
Aplicarea regulilor de la prescripție
Determinarea și proba reședinței obișnuite
Dobândirea majoratului
Determinarea obiectivă a legii aplicabile regimului matrimonial
Legea aplicabilă efectelor adopției
Aplicarea legii locului unde se află bunul
Domeniul de aplicare a legii moștenirii Succesiunea vacantă
;
se încarcă...