CAPITOLUL VII Dispoziții cu privire la cartea a V-a "Despre obligații" a Codului civil și cu privire la unele legi - SECȚIUNEA a 2-a Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil - Art. 190. - Cartea a V-a "Despre obligații" a Codului civil se modifică și se completează după cum urmează: - 19. La articolul 1.272, denumirea marginală și alineatul (1) se modifică și vor avea următorul cuprins: - " -
← Conținutul contractului
CAPITOLUL VII Dispoziții cu privire la cartea a V-a "Despre obligații" a Codului civil și cu privire la unele legi - SECȚIUNEA a 2-a Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil - Art. 190. - Cartea a V-a "Despre obligații" a Codului civil se modifică și se completează după cum urmează: - 23. Articolul 1.291 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Raporturile cu creditorii →

Efecte față de terți

Art. 1.290. -

(1) Contractul secret nu poate fi invocat de părți, de către succesorii lor universali, cu titlu universal sau cu titlu particular și nici de către creditorii înstrăinătorului aparent împotriva terților care, întemeindu-se cu bună-credință pe contractul public, au dobândit drepturi de la achizitorul aparent.

(2) Terții pot invoca împotriva părților existența contractului secret, atunci când acesta le vatămă drepturile."

23. Articolul 1.291 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...