Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a IV a "Despre moștenire și liberalități" a Codului civil | Lege 71/2011

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții cu privire la cartea a IV a "Despre moștenire și liberalități" a Codului civil și cu privire la unele legi -
SECȚIUNEA 1
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a IV-a "Despre moștenire și liberalități" a Codului civil

Art. 91. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Moștenirile deschise înainte de intrarea în vigoare a Codului civil sunt supuse legii în vigoare la data deschiderii moștenirii.

Art. 92. -

Dispozițiile art. 954 alin. (3) și (4) din Codul civil se aplică numai procedurilor succesorale notariale sau judiciare începute după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 93. - Doctrină (1)

Prevederile art. 958 și 959 din Codul civil se aplică numai faptelor săvârșite după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 94. - Reviste (1)

Plafonul valoric al bunurilor mobile corporale prevăzut la art. 1.011 alin. (4) din Codul civil va fi actualizat periodic, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 95. -

Înlăturarea efectelor nedemnității prin testament autentic sau printr-un act autentic notarial este supusă înscrierii în Registrul național notarial prevăzut la art. 1.046 din Codul civil.

Art. 96. - Reviste (1)

Prevederile art. 829 din Codul civil din 1864 nu se aplică în cazul în care copilul s-a născut după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 97. - Doctrină (1)

Execuțiunile testamentare începute înainte de data intrării în vigoare a Codului civil nu pot dura mai mult de 2 ani calculați de la această dată, cu posibilitatea de prelungire în condițiile art. 1.079 alin. (3) din Codul civil.

Art. 98. - Jurisprudență, Doctrină (1)

În cazul moștenirilor care se deschid după data intrării în vigoare a Codului civil, executorii cu sau fără sezină, instituiți prin testamente anterioare acestei date, au atribuțiile prevăzute la art. 1.080 din Codul civil, cu excepția cazului în care atribuțiile au fost limitate expres de testator.

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
    16 Conform art. 91 din Legea nr. 71/2011, moștenirile deschise înainte de intrarea în vigoare aCodului civil sunt supuse legii în vigoare la data deschiderii moștenirii. [ Mai mult... ] 

.....
    53 Potrivit art. 93 din Legea nr. 71/2011, prevederile art. 958 și 959 noul C. civ. se aplică numai faptelor săvârșite după intrarea în vigoare aNoului Cod civil. [ Mai mult... ] 
.....
    167 Conform art. 97 din Legea nr. 71/2011, execuțiunile testamentare începute înainte de data intrării în vigoare anoului Cod civil nu pot dura mai mult de 2 ani calculați de la această dată, cu posibilitatea de prelungire în condițiile art. 1079 alin. (3) noul C. civ.. [ Mai mult... ] 
.....
    168 Potrivit art. 98 din Legea nr. 71/2011, în cazul moștenirilor care se deschid după data intrării în vigoare a noului Cod civil, executorii cu sau fără sezină, instituiți prin testamente anterioare acestei date, au atribuțiile prevăzute la art. 1080 noul C. civ., cu excepția cazului în care atribuțiile au fost limitate expres de testator. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 71/2011:
Modificarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții I "Despre persoane" a Codului civil
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții I "Despre persoane" a Codului civil
Modificarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a II a "Despre familie" a Codului civil
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a II a "Despre familie" a Codului civil
Modificarea și completarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III a "Despre bunuri" a Codului civil
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a III a "Despre bunuri" a Codului civil
Modificarea și completarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a IV a "Despre moștenire și liberalități" a Codului civil
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a IV a "Despre moștenire și liberalități" a Codului civil
Modificarea și completarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V a "Despre obligații" a Codului civil
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a V a "Despre obligații" a Codului civil
Modificarea și completarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a VI a "Despre prescripția extinctivă, decăderea și calculul termenelor" a Codului civil
Dispoziții de modificare și completare a cărții a VI a "Despre prescripția extinctivă, decăderea și calculul termenelor" a Codului civil
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a VII a "Dispoziții de drept internațional privat" a Codului civil
Dispoziții de modificare a cărții a VII a "Dispoziții de drept internațional privat" a Codului civil
Reviste:
Dreptul internațional privat intertemporal. Conflictul în timp al normelor de conflict. Homo, fuge!
Succesiunea reglementărilor de drept material aplicabile moștenirii după Marea Unire
Unele posibile soluții pentru conflictele de legi în timp care pot fi întâlnite în materie succesorală după intrarea în vigoare a noului Cod civil și a Legii de punere în aplicare a acestui cod
Încheierea contractului de donație
Acțiunea în revocarea donației pentru ingratitudine/L'action en revocation de la donation pour cause d'ingratitude/Action for donation revocation due to ingratitude
Doctrină:
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
;
se încarcă...