Art 4 Dispoziții generale | Lege 71/2011

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 4.
- Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

La data intrării în vigoare a Codului civil, actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate, prevăzute de Codul civil din 1864, precum și de alte acte normative, rămân supuse dispozițiilor legii vechi, neputând fi considerate valabile ori, după caz, eficace potrivit Codului civil sau dispozițiilor prezentei legi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Acte juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate. Textul consolidează forța principiului neretroactivității legii civile în cazul nulității ori al ineficacității actelor juridice, idee materializată în situația căsătoriei [art. 25 alin. (1) LPA], a adopției (art. 149 LPA), a scrisorilor de garanție și a ipotecilor [art. 150 alin. (1) și art. 168 LPA], a gajului [art. 187 alin. (1) LPA], a drepturilor de retenție existente sub imperiul legii vechi [art. 189 alin. (1) LPA] etc. Adică, la nivel de regulă esențială, valabilitatea unui act juridic se apreciază în lumina dispozițiilor legii în vigoare la data formării actului (a se vedea M. Eliescu, Aplicarea legii civile în timp și în spațiu. Conflictele de legi, în Tr. Ionașcu ș.a., Tratat de drept civil. Vol. I. Partea generală, Ed. Academiei, București, 1967, p. 91). În ipoteza în care noul Cod civil a schimbat aceste dispoziții, dacă Legea nr. 71/2011 ar prevedea că noile dispoziții sunt aplicabile și actelor juridice trecute, negreșit ea ar fi o lege retroactivă. Cu toate acestea, Legea nr. 71/2011 dispune că, în cazul în care, după intrarea în vigoare a noului Cod civil, a intervenit un fapt care potrivit dispozițiilor acestuia acoperă nulitatea sau faptul prin care se acoperă nulitatea presupune curgerea unui termen pentru a acoperi nulitatea, căsătoria nu mai poate fi nulă sau anulată [art. 25 alin. (2) și (3) LPA].

[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 71/2011:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții de punere în aplicare a titlului preliminar al Codului civil
Art 9 Modificarea unor dispoziții ale titlului preliminar "Despre legea civilă" al Codului civil
Art 1 Izvoarele dreptului civil
Art 2 Obiectul și conținutul Codului civil
Art 6 Aplicarea în timp a legii civile
Art 10 Interzicerea analogiei
Art 11 Respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri
Reviste:
Contract de vânzare-cumpărare. Deghizarea parțială a prețului prin simulație. Sancțiunea aplicabilă
Conversiunea actului juridic civil. Probleme teoretice și practice (I)
Pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de contract autentic în cazul promisiunii de vânzare-cumpărare a terenurilor
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2019
Doctrină:
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...