Art 35 " | Lege 71/2011

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Alineatul (1) al articolului 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 148 din 8 aprilie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 241/2001, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 35.
-

(1) Pentru contractele de închiriere cu durată mai mare de un an, prevăzute la art. 26, proprietarul poate cere majorarea chiriei, dacă nu a renunțat la acest drept prin contractul de închiriere."

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 71/2011:
Art 2463 Efectele preluării în contul creanței
Art 2480 Obiectul gajului
Art 2495 Noțiunea
Art 191 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 192 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 69^1 "
Art 69^2 "
Art 193 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 194 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 195 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 35 "
Art 196 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 3 "
Art 3^1 "
Art 34 "
Art 197 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 1 "
Art 4 "
Art 5 "
Art 6 "
Art 7 "
;
se încarcă...