Art 196 Modificarea și completarea unor legi speciale | Lege 71/2011

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții cu privire la cartea a V a "Despre obligații" a Codului civil și cu privire la unele legi - Modificarea și completarea unor legi speciale -
Art. 196.
- Jurisprudență, Doctrină (1)

Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 14 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Ipoteca imobiliară constituită pentru garantarea creditului ipotecar pentru investiții imobiliare durează până la rambursarea integrală a tuturor sumelor datorate în temeiul respectivului contract de credit ipotecar."

2. La articolul 31, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 31. -

(1) Prevederile art. 2.380 din Codul civil nu se aplică ipotecilor imobiliare constituite pentru garantarea creditelor ipotecare pentru investiții imobiliare acordate în condițiile prezentei legi."

3. Articolul 4 se abrogă.

4. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare, ale Codului penal, precum și ale Codului civil, în măsura în care prezenta lege nu conține dispoziții contrare."

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    De asemenea, potrivit dispozițiilor tranzitorii și de punere în aplicare cuprinse în art. 196 din Legea nr. 71/2011, prescripțiile începute și neîmplinite la data intrării în vigoare aCodului civil sunt și rămân supuse dispozițiilor legale care le-au instituit. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 71/2011:
Art 2480 Obiectul gajului
Art 2495 Noțiunea
Art 191 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 192 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 69^1 "
Art 69^2 "
Art 193 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 194 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 195 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 35 "
Art 196 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 3 "
Art 3^1 "
Art 34 "
Art 197 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 1 "
Art 4 "
Art 5 "
Art 6 "
Art 7 "
Art 8 "
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
;
se încarcă...