Art 192 Modificarea și completarea unor legi speciale | Lege 71/2011

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții cu privire la cartea a V a "Despre obligații" a Codului civil și cu privire la unele legi - Modificarea și completarea unor legi speciale -
Art. 192.
-

Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolele 9-47 se abrogă. Doctrină (1)

2. Articolul 691 va avea următorul cuprins:

"

Art. 691. -

În România, asigurările și reasigurările sunt supuse dispozițiilor Codului civil și ale prezentei legi."

3. Articolul 692 va avea următorul cuprins:

"

Art. 692. -

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor adoptă norme obligatorii în aplicarea dispozițiilor Codului civil și ale prezentei legi."

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    623 Aceste dispoziții au fost inspirate de cuprinsul alin. (1) al art. 41 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările (în prezent abrogat prin art. 192 pct. 1 din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil) care prevedea că: „În asigurarea de răspundere civilă, asiguratorul se obligă să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde în baza legii față de terțele persoane păgubite și pentru cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil.” [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 71/2011:
Art 2423 Concursul dintre ipotecile înscrise și gaj
Art 2427 Cesiunea ipotecii. Schimbarea rangului
Art 2431 Titlurile executorii
Art 2443 Obligațiile executorului judecătoresc
Art 2461 Notificarea ofertei de preluare în contul creanței
Art 2462 Opunerea la preluarea în contul creanței
Art 2463 Efectele preluării în contul creanței
Art 2480 Obiectul gajului
Art 2495 Noțiunea
Art 191 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 192 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 69^1 "
Art 69^2 "
Art 193 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 194 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 195 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 35 "
Art 196 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 3 "
Art 3^1 "
Art 34 "
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
;
se încarcă...