Art 191 Modificarea și completarea unor legi speciale | Lege 71/2011

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții cu privire la cartea a V a "Despre obligații" a Codului civil și cu privire la unele legi - Modificarea și completarea unor legi speciale -
Art. 191.
-

Legea notarilor publici și activității notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 58, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Părțile pot fi reprezentate la autentificare printr-un mandatar cu procură specială autentică. În această situație, notarul este obligat să verifice în Registrul național notarial dacă acea procură a fost revocată, iar în cazul revocării va respinge cererea de autentificare."

2. La articolul 58, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:

"

În vederea aplicării alin. 2, regulamentul va prevedea organizarea și modalitățile de întocmire și de consultare a Registrului național electronic al revocărilor procurilor autentice."

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 71/2011:
Art 2422 Concursul ipotecilor mobiliare cu ipotecile imobiliare
Art 2423 Concursul dintre ipotecile înscrise și gaj
Art 2427 Cesiunea ipotecii. Schimbarea rangului
Art 2431 Titlurile executorii
Art 2443 Obligațiile executorului judecătoresc
Art 2461 Notificarea ofertei de preluare în contul creanței
Art 2462 Opunerea la preluarea în contul creanței
Art 2463 Efectele preluării în contul creanței
Art 2480 Obiectul gajului
Art 2495 Noțiunea
Art 191 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 192 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 69^1 "
Art 69^2 "
Art 193 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 194 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 195 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 35 "
Art 196 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 3 "
Art 3^1 "
;
se încarcă...