Art 1873 Rezoluțiunea sau rezilierea contractului imputabilă beneficiarului | Lege 71/2011

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

" - Rezoluțiunea sau rezilierea contractului imputabilă beneficiarului -
Art. 1.873.
-

Dacă antreprenorul nu poate începe sau continua executarea contractului din cauza neîndeplinirii fără justificare de către beneficiar a propriilor obligații, antreprenorul este îndreptățit să obțină rezoluțiunea ori rezilierea contractului, cu daune-interese, dacă este cazul."

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 71/2011:
Art 1649 Situația altor acte juridice
Art 1678 Vânzarea bunurilor de gen
Art 1754 Alte forme de înstrăinare a moștenirii
Art 1772 Noțiunea
Art 1783 Durata maximă a locațiunii
Art 1798 Caracterul executoriu
Art 1815 Cesiunea și plata anticipată a chiriei
Art 1817 Rezilierea locațiunii
Art 1834 Decesul chiriașului
Art 1872 Rezoluțiunea sau rezilierea contractului imputabilă antreprenorului
Art 1873 Rezoluțiunea sau rezilierea contractului imputabilă beneficiarului
Art 1875 Obligații accesorii ale beneficiarului
Art 1922 Răspunderea asociaților oculți
Art 1925 Cazuri generale
Art 1933 Regimul nulității
Art 1967 Predarea bunurilor transportatorului
Art 1969 Termenul de transport
Art 2033 Publicitatea revocării procurii autentice notariale
Art 2137 Localuri asimilate hotelurilor
Art 2158 Noțiunea. Capacitatea
Art 2181 Executarea și poprirea
;
se încarcă...