Art 151 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil | Lege 71/2011

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții cu privire la cartea a V a "Despre obligații" a Codului civil și cu privire la unele legi - Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V a "Despre obligații" a Codului civil -
Art. 151.
- Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Dispozițiile art. 2.324 alin. (4) din Codul civil se vor aplica în cazurile în care profesionistul își operează diviziunea patrimoniului după intrarea în vigoare a Codului civil. Modificări (1)

(2) Creditorii prevăzuți la art. 2.324 alin. (4) din Codul civil includ și statul și organele fiscale.

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    c3) Creditorii chirografari sunt acei creditori (subiecți activi ai unui raport juridic de obligații) al căror creanță nu este însoțită de nicio garanție reală sau personală, realizarea creanței sale fiind asigurată doar prin dreptul de gaj general al creditorilor asupra patrimoniului debitorului. În acest sens, art. 2324 alin. (1) din noul Cod civil stabilește că „cel care este obligat personal răspunde cu toate bunurile sale mobile și imobile, prezente și viitoare. Ele servesc drept garanție comună acreditorilor săi” Nu fac obiectul acestei garanții bunurile insesizabile. Conform art. 2324 alin. (3) și (4) noul C. civ., creditorii ale căror creanțe s-au născut în legătură cu oanumită diviziune apatrimoniului, autorizată de lege, trebuie să urmărească mai întâi bunurile care fac obiectul acelei mase patrimoniale. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru satisfacerea creanțelor, pot fi urmărite și celelalte bunuri ale debitorului. Bunurile care fac obiectul unei diviziuni apatrimoniului afectate exercițiului unei profesii autorizate de lege pot fi urmărite numai de creditorii ale căror creanțe s-au născut în legătură cu profesia respectivă. Acești creditori nu vor putea urmări celelalte bunuri ale debitorului. Potrivit art. 151 din Legea nr. 71/2011 dispozițiile art. 2324 alin. (4) din Codul civil se vor aplica în cazurile în care profesionistul își operează diviziunea patrimoniului după intrarea în vigoare aCodului civil. Creditorii prevăzuți la art. 2324 alin. (4) din Codul civil includ și statul și organele fiscale. Noul Cod civil instituie oformă de răspundere limitată, ceea ce este criticabil.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 71/2011:
Art 141 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 142 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 143 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 144 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 145 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 146 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 147 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 148 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 149 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 150 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 151 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 152 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 153 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 154 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 155 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 156 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 157 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 158 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 159 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 160 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 161 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Reviste:
12. Suportarea creanțelor fiscale împotriva întreprinderii individuale cu bunurile proprii ale persoanei fizice care a constituit întreprinderea
Doctrină:
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...