Art 103 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil | Lege 71/2011

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții cu privire la cartea a V a "Despre obligații" a Codului civil și cu privire la unele legi - Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V a "Despre obligații" a Codului civil -
Art. 103.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Obligațiile născute din faptele juridice extracontractuale sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data producerii ori, după caz, a săvârșirii lor.

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    În ceea ce privește dreptul tranzitoriu, art. 110 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare aLegii nr. 287/2009 privind Codul civil prevede că „dispozițiile art. 1330-1340 din Codul civil (noul C. civ.) nu sunt aplicabile gestiunii de afaceri începute înainte de data intrării în vigoare aacestuia”. Mai mult, în conformitate cu dispozițiile art. 103 din Legea nr. 71/2011 „obligațiile născute din faptele juridice extracontractuale sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data producerii ori, după caz, asăvârșirii lor”, respectiv ogestiune de afaceri începută sub reglementarea Codului civil din 1864 se va supune dispozițiilor acestuia, chiar dacă administrarea se continuă și după intrarea în vigoare aNoului Cod civil. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 71/2011:
Art 1089 Noțiunea de cotitate disponibilă
Art 1112 Prezumția de renunțare
Art 1125 Noțiunea
Art 1126 Moștenitorii sezinari
Art 1136 Administrarea provizorie a bunurilor moștenirii
Art 1152 Căile de realizare a raportului
Art 100 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 117^1 "
Art 101 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 102 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 103 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 104 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 105 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 106 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 107 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 108 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 109 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 110 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 111 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 112 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Art 113 Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a "Despre obligații" a Codului civil
Reviste:
Achitare ulterioară hotărârii definitive de condamnare. Repararea pagubei de către stat
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
;
se încarcă...