Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2156/2011 pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul produselor energetice de tipul benzinelor și motorinelor

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 iunie 2011 până la 11 august 2019, fiind abrogat prin Ordin 2094/2019.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 20668 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Efectuarea formalităților vamale de import aferente benzinelor și motorinelor este permisă numai prin direcțiile județene pentru accize și operațiuni vamale și birourile vamale de frontieră menționate în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prin efectuarea formalităților vamale de import aferente benzinelor și motorinelor se înțelege plasarea sub unul dintre regimurile vamale de intrare a mărfurilor în teritoriul vamal al Comunității, așa cum sunt enumerate la art. 4 alin. (16) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 7.377/2007 pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul produselor energetice de tipul benzinelor și motorinelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 2 august 2007, cu completările ulterioare, își încetează valabilitatea.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar

București, 31 mai 2011.

Nr. 2.156.

ANEXĂ

LISTA
direcțiilor județene pentru accize și operațiuni vamale și a birourilor vamale de frontieră prin care se pot efectua formalități vamale de import aferente benzinelor și motorinelor

1. Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați (fluvial, feroviar)
2. Biroul Vamal Giurgiulești (rutier)
3. Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța (rutier, feroviar, fluvial)
4. Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Giurgiu (rutier, feroviar, fluvial)
5. Biroul Vamal Zona Liberă Giurgiu, județul Giurgiu (rutier, fluvial)
6. Biroul Vamal Calafat, județul Dolj (rutier, feroviar, fluvial)
7. Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Mehedinți (fluvial)
8. Biroul Vamal Moravița, județul Caraș-Severin (rutier și feroviar)
9. Biroul Vamal Halmeu, județul Satu Mare (rutier, feroviar)
10. Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Iași, Punctul Vamal Cristești-Jijia (feroviar)
11. Biroul Vamal Albița (rutier)
12. Biroul Vamal Siret (rutier)
13. Biroul Vamal Dornești, județul Suceava (feroviar)
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...