Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 697/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 iunie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 697/112

Ministerul Sănătății

Ministerul Administrației și Internelor

Văzând Referatul de aprobare al Direcției asistență medicală nr. Cs.A. 5.763 din 24 mai 2011,

având în vedere prevederile Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, cu modificările și completările ulterioare, și ale titlului III din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobată prin Legea nr. 197/2008,

ministrul sănătății și ministrul administrației și internelor emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, direcțiile de specialitate ale Ministerului Administrației și Internelor, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, direcțiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, autoritățile administrației publice locale, serviciile de ambulanță județene, respectiv a municipiului București-Ilfov, precum și personalul medical implicat în asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 1.024/496/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 28 mai 2008.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Cseke Attila
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență

;
se încarcă...