Procedură privind obținerea certificatului de transport rutier în cont propriu


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ACCESUL LA TRANSPORTUL RUTIER ÎN CONT PROPRIU

Pentru a avea acces la transportul rutier în cont propriu, întreprinderea trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și d) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009:

- să aibă o bună reputație;

- să aibă competența profesională necesară.

Se consideră îndeplinită cerința privind buna reputație, dacă:

a) întreprinderea și/sau managerul de transport al acesteia nu au/a fost condamnat (e) sau sancționat (e) conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;

b) întreprinderea și/sau managerul de transport și-au/și-a pierdut buna reputație pentru încălcările grave prevăzute în Anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 fiind declarate/declarat inapte/inapt conform art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 și a intervenit reabilitarea.

În cazul acesta întreprinderea/managerul de transport se consideră reabilitată/reabilitat după o perioadă de un an de la data pierderii bunei reputații.

În urma îndeplinirii cerințelor privind accesul la transportul rutier în cont propriu, întreprinderea va fi înregistrată în Registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și i se va elibera certificatul de transport în cont propriu, care îi conferă întreprinderii de transport rutier în cont propriu acces la piața transportului rutier în cont propriu.

Se consideră îndeplinită cerința privind competența profesională, dacă întreprinderea care exercită ocupația de operator de transport rutier desemnează o persoană fizică ca manager de transport, titular al certificatului de competență profesională, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 1b) la Normele privind pregătirea și atestarea profesională a managerilor din transport aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1214/2015, care îndeplinește cerința de bună reputație și care:

a) conduce permanent și efectiv activitățile de transport ale întreprinderii;

b) este angajat, director, proprietar sau acționar al întreprinderii ori administrează întreprinderea sau, în cazul întreprinderii autorizate ca persoană fizică, este însăși persoana respectivă;

c) este rezident în Uniunea Europeană.

Certificatul de competență profesională al managerului de transport se obține în condițiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.

O persoană fizică poate avea calitatea de manager de transport la o singură întreprindere.

ACCESUL LA PIAȚA TRANSPORTULUI RUTIER ÎN CONT PROPRIU

Certificatul de transport în cont propriu

Transportul rutier în cont propriu de mărfuri și persoane se efectuează de către întreprindere în baza Certificatului de transport în cont propriu, numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, documentul de transport, precum și celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.

Valabilitatea certificatului de transport în cont propriu

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...