Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului, înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării societății în nume colectiv, in comandită simplă și cu răspundere limitată


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Operațiuni prealabile

1. Cererea de verificare disponibilitate și/sau rezervare firmă (original) – formular, completată cu 3 denumiri, în ordinea preferințelor, respectiv de verificare disponibilitate și/sau rezervare emblemă – formular;

2. Dovada privind plata taxei de registru (separat pentru rezervare firmă, respectiv emblemă):

45 lei – taxa de registru;
27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru - 50% Fondul de lichidare și 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014.

Înregistrare

1. Cererea de înregistrare (original) – formular;

2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular și, după caz, Anexa 2 privind investiția străină – formular;

3. Declarația-tip pe propria răspundere semnată de asociați sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:

persoana juridică nu desfășoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activitățile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 - original);
persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii pentru activitățile precizate în declarația-tip (model 2 - original);

4. Dovada verificării disponibilității și a rezervării firmei (original);

5. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare (original);

6. Declarația că persoana are calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată sau că societatea cu răspundere limitată cu asociat unic nu este asociat unic în altă societate cu răspundere limitată (original):

În cazul societăților cu răspundere limitată constituite cu asociat unic, dacă există aporturi în natură, se solicită în prealabil numirea de către directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoana sau persoanele desemnate a unui expert contabil pentru evaluarea acestora. Cererea se depune la oficiul registrului comerțului cu plata taxei de registru.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...