Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului, înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării societății și companiei naționale


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Operațiuni prealabile

1. Cererea de verificare disponibilitate și/sau rezervare firmă (original) – formular, completată cu 3 denumiri, în ordinea preferințelor, respectiv de verificare disponibilitate și/sau rezervare emblemă – formular;

2. Dovada privind plata taxei de registru (separat pentru rezervare firmă, respectiv emblemă):

45 lei – taxa de registru;
27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru - 50% Fondul de lichidare și 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014.

Firma regiei autonome, societății naționale sau companiei naționale este cea stabilită prin actul normativ de înființare a acestora.

Înregistrare

1. Cererea de înregistrare (original) – formular;

2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală - formular;

3. Declarația-tip pe propria răspundere semnată de asociați sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:

persoana juridică nu desfășoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activitățile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 - original);

persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii pentru activitățile precizate în declarația-tip (model 2 - original);

4. Copia de pe exemplarul din Monitorul Oficial, Partea I, în care s-a publicat actul normativ de înființare a societății sau a companiei naționale;

5. Actul constitutiv al societății/ companiei (original) - vezi Modele acte constitutive pentru SA sistem unitar sau SA sistem dualist:

Actul constitutiv va avea forma autentică dacă printre bunurile subscrise ca aport în natură la capitalul social se află un teren; în celelalte cazuri fiind suficientă darea de dată certă, acordată în condițiile legii, de către notarul public sau de către serviciul de asistență din cadrul ORC, atestarea de către avocat în condițiile Legii nr. 51/1995, modificată sau încheierea actului sub semnătură privată.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...