Asociație pentru cumpărarea de acțiuni.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

STATUTUL
Asociației "............"
(model)

CAPITOLUL I Scopul și denumirea, sediul, durata

ARTICOLUL 1 Scopul și denumirea

Pentru dobândirea de acțiuni ale Societății "...................", care se privatizează, denumită în continuare societate, se constituie Asociația "............................", în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997.

ARTICOLUL 2 Sediul

Sediul Asociației "................" este în localitatea ..................., str. ............................. nr. ....., județul (sectorul) ......... .

ARTICOLUL 3 Durata

Durata asociației este de .............. luni (ani), începând de la data înscrierii în Registrul special de evidență a persoanelor juridice de la instanța în a cărei rază teritorială își are sediul societatea*).

Durata poate fi prelungită prin hotărârea adunării generale a asociaților.

___________

*) Durata inițială a asociației trebuie să fie cel puțin egală cu perioada de eșalonare a ratelor, solicitată în oferta de cumpărare a acțiunilor de la Fondul Proprietății de Stat.

CAPITOLUL II Obiectul de activitate, patrimoniul

ARTICOLUL 4 Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al asociației este achiziționarea unui pachet de acțiuni emis de Societatea ".............".

În acest scop, asociația:

a) primește contribuțiile în numerar depuse de membrii asociației în scopul cumpărării de acțiuni ale societății;

b) contractează credite la bănci pentru cumpărarea acțiunilor, după caz;

c) negociază și încheie cu Fondul Proprietății de Stat contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni, pentru distribuirea acestora membrilor asociației.

d) deține, până la achitarea lor integrală, acțiunile dobândite în condițiile art. 19 lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...