Acțiune pauliană împotriva unui act cu titlu oneros.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . str. . . . . nr. . . . . . . . etajul . . . . . . apartamentul nr. . . . . . reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul profesional în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . nr. . . . . . . etajul . . . . . apartamentul nr. . . . . . și pe . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . județul . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . și pe . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . județul . . . . . . . str. . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . . apart. nr. . . . . . . . . pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să declarați inopozabilitatea față de subsemnatul a contractului de vânzare-cumpărare autentificat de . . . . . . . . . . sub nr. . . . . din . . . . . . . intervenit între primul pârât ca vânzător și cel de al doilea ca cumpărător și având ca obiect terenul din . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . str. . . . . . . . . nr. . . . . nr. cărții funciare . . . . . . . nr. topografic . . . . . . .

Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...