Procedură privind obținerea autorizațiilor de transport naval


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Autorizații de transport naval

NECESITATEA AUTORIZAȚIEI

Transporturile publice de pasageri și/sau de mărfuri pe căile navigabile interioare ale României pot fi efectuate numai de operatori economici autorizați în acest sens, persoane juridice sau fizice române care, potrivit legii, pot desfășura activități economice sub codul CAEN 5030 - Transport de pasageri pe căi navigabile interioare și/sau codul CAEN 5040 - Transport de marfă pe căi navigabile interioare și care dețin capacitățile și competențele necesare desfășurării acestora.

Transporturile publice de pasageri și/sau de mărfuri pe căile navigabile interioare ale României pot fi efectuate de persoane juridice străine care, potrivit legii, pot desfășura activități economice în apele naționale navigabile, cu nave care arborează alt pavilion decât cel român, fără a fi necesară autorizarea acestora în condițiile ordin, numai în cel puțin una dintre următoarele situații:

a) navele sunt înregistrate într-un stat membru al Uniunii Europene sau posedă un certificat de membru al flotei unui stat membru al acesteia;

b) navele tranzitează apele naționale navigabile fără a efectua operațiuni de încărcare/descărcare în porturile românești;

c) transportul de pasageri și/sau de mărfuri în apele naționale navigabile se realizează în trafic direct între un port românesc și un port al statului al cărui pavilion îl arborează nava;

d) navele efectuează transporturi de pasageri în scop turistic de croazieră, cu escală în unul sau mai multe porturi românești;

e) persoana juridică străină care, potrivit legii, poate desfășura activități economice, a obținut de la Ministerul Transporturilor, direct sau prin intermediul expeditorilor mărfurilor și/sau pasagerilor, autorizația prevăzută de reglementările în vigoare, pentru efectuarea transportului pe căi navigabile în trafic direct între un port românesc și un port al altui stat, cu nave care nu arborează pavilionul statului în care se află portul de destinație;

f) prevederi exprese ale unor acorduri și convenții internaționale la care România este parte dispun astfel.

CINE ELIBEREAZĂ AUTORIZAȚIA

Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Navală Română, autorizează operatorii economici, la cererea acestora, pentru desfășurarea transporturilor publice de pasageri și/sau de mărfuri pe căi navigabile interioare și emite autorizația pentru desfășurarea activității de transport public de pasageri și/sau de mărfuri pe căi navigabile interioare, denumită în continuare autorizație.

DEFINIȚIE

Autorizația este documentul care atestă capacitatea operatorului economic de a executa activitatea înscrisă în aceasta, numai în condițiile respectării prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 37/2014, ale reglementărilor naționale și ale Uniunii Europene din domeniul transporturilor pe căi navigabile interioare, precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

Autorizația emisă în vederea desfășurării activității de transport public de pasageri și/sau de mărfuri pe căi navigabile interioare va avea simbolul TPMCN.

Operatorii economici care desfășoară activități de transport pasageri și/sau mărfuri pe căile navigabile interioare în folos propriu sau în interes personal nu se supun autorizării prevăzute de Ordinul ministrului transporturilor nr. 37/2014.

Autorizații speciale și aprobarea intervenției transportatorilor fără autorizație

Pentru activitățile de transporturi navale cu regim special, precum transporturi agabaritice, transporturi de materiale radioactive sau de deșeuri periculoase și alte categorii de transporturi pe care Autoritatea Navală Română le consideră că au un regim special, Autoritatea Navală Română emite la cererea operatorilor economici autorizații speciale, independente de autorizația propriu-zisă, valabile numai pentru respectiva activitate, cu condiția prezentării documentației corespunzătoare privind fezabilitatea transportului și a îndeplinirii condițiilor speciale, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Pentru activitățile de transporturi navale cu regim special, precum transporturi agabaritice, transporturi de materiale radioactive sau de deșeuri periculoase și alte categorii de transporturi pe care Autoritatea Navală Română le consideră că au un regim special, Autoritatea Navală Română emite la cererea operatorilor economici autorizații speciale, independente de autorizația propriu-zisă, valabile numai pentru respectiva activitate, cu condiția prezentării documentației corespunzătoare privind fezabilitatea transportului și a îndeplinirii condițiilor speciale, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...