Procedură privind obținerea licenței de lucru în zona liberă


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

LICENȚA DE LUCRU ÎN ZONA LIBERĂ

Modul în care se pot obține "licențele de lucru" în zonele libere, se găsește reglementat în Instrucțiunile privind acordarea licențelor de lucru și a permiselor de acces în zonele libere, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1431/2002.

Licența de lucru este documentul în baza căruia administrația zonei libere permite unui agent economic, persoană fizică sau juridică, română sau străină, denumită în continuare utilizator sau terț utilizator, să desfășoare activități în zona liberă, în baza unor contracte.

Aceste contracte pot fi de concesionare, închiriere, asociere sau de prestări de servicii, încheiate de către Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere . . . . . . . . . ." cu utilizatorii sau de către utilizatori cu terții.

ELIBERAREA LICENȚEI

Licențele de lucru în zonele libere se eliberează numai de către administrația zonei libere, la solicitarea utilizatorilor sau a terților utilizatori, făcută în baza unei cereri al cărei formular-cadru este prevăzut în Modelul nr. 1 de la sfârșitul prezentei proceduri.

Pentru fiecare dintre activitățile ce urmează să fie desfășurate în zona liberă, administrația zonei libere va elibera câte o licență de lucru, conform Modelului nr. 2 de la sfârșitul prezentei proceduri, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării.

Licențele de lucru se eliberează pe baza documentelor stabilite de Consiliul de administrație al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere . . . . . . . . . . . . . . . ", cu avizul Direcției generale Agenția Zonelor Libere din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

Pentru activitatea la care, prin acte normative, se prevede expres obligația obținerii unor avize, acorduri, autorizații din partea unor autorități ale statului, anterior începerii activității, licențele de lucru se vor elibera după prezentarea de către utilizatori și terți utilizatori a acestor documente.

Activitățile pentru care se eliberează licențe de lucru în zona liberă sunt cele prevăzute în Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere și în Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere............. ", cu respectarea normelor de încadrare în Clasificarea activităților din economia națională - CAEN.

ACTIVITĂȚI ÎN ZONELE LIBERE

Activitățile care se pot efectua în zonele libere sunt: manipularea, depozitarea, sortarea, măsurarea, ambalarea, condiționarea, prelucrarea, asamblarea, fabricarea, marcarea, testarea, licitarea, vânzarea-cumpărarea, expertizarea, repararea, dezmembrarea mărfurilor, organizarea de expoziții, operațiuni de bursa și financiar-bancare, transporturi și expediții interne și internaționale, închirierea sau concesionarea clădirilor, spațiilor de depozitare și a spațiilor neamenajate destinate construirii de obiective economice și hoteliere, controlul calitativ și cantitativ al mărfurilor, navlosirea, agenturarea și aprovizionarea navelor și altor mijloace de transport, prestări de servicii și alte activități specifice zonelor libere.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...