Procedură privind obținerea cărții de identitate


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

OBȚINEREA CĂRȚII DE IDENTITATE

Documentele necesare

Actul de identitate se eliberează, în condițiile legii, de către serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau reședință al persoanei fizice, în baza cererii pentru eliberarea actului de identitate, depusă personal, și a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada:

a) numelui de familie și a prenumelui;

b) datei de naștere;

c) stării civile;

d) cetățeniei române;

e) adresei de domiciliu;

f) adresei de reședință;

g) achitării contravalorii actului de identitate;

h) achitării taxei extrajudiciare de timbru.

În toate cazurile de eliberare a unei noi cărți de identitate, solicitanții trebuie să predea cartea de alegător; persoanele care au pierdut sau cărora li s-a furat cartea de alegător menționează acest fapt pe cererea pentru eliberarea cărții de identitate.

Cererea pentru eliberarea actului de identitate se completează de solicitant la rubricile prevăzute pe fața acesteia și se semnează de către solicitant sau, după caz, de reprezentantul legal al acestuia, în cazul persoanelor majore, și de către solicitant și reprezentantul legal, pentru minori.

Solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate

În situația în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face și pe bază de procură specială obținută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului și să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv; la procură se atașează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta.

În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea Cererii pentru eliberarea actului de identitate și/sau ridicarea actului de identitate.

Pentru situațiile în care depunerea cererii se face prin mandatar, preluarea imaginii necesare în procesul de producere și eliberare a cărții de identitate se realizează prin scanarea fotografiei atașate la procura specială.

Depunerea cererii și a documentelor necesare pentru eliberarea primului act de identitate nu se poate realiza în baza unei procuri speciale.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...